warchild

WAR CHILD SKAPAR MÖJLIGHETER

FÖR NYANLÄNDA UNGDOMAR

Under 2018 startade War Child sina två första projekt i Sverige. Tillsammans med starka svenska aktörer vill War Child skapa förändring för nyanlända ungdomar. Genom två projekt i Södertälje arbetar vi för att skapa en tryggare framtid för nyanlända ungdomar. Så att de kan bygga upp självförtroende, framtidstro och motståndskraft mot framtida utmaningar.

 

 

Det första projektet som startade i Sverige är Together. Ett samarbete mellan War Child, Scania och Södertälje kommun. Genom initiativet får nyanlända tonåringar i Södertälje viktig vuxenkontakt genom mentorer på Scania. Initiativet fungerar som ett lokalt CSR-engagemang där olika parter i samhället går samman för att skapa positiv förändring.

Till grund för projektet ligger War Childs psykosociala metoder, som stöttar de unga i att bearbeta sina upplevelser samt träna på struktur och samarbete. Under ett års tid har ungdomar från Morabergs Studiecentrum fått möjligheten att skapa en relation med sina mentorer som är anställda på Scania.

Mentorerna, som har gått en särskild utbildning arrangerad av War Child, träffar till en början ungdomarna i grupp. Träffarna övergår sen till enskilda möten och ungdomarna får även vara delaktiga i föreläsningar och studiebesök på Scania. Många av tonåringarna, som alla har fått ansöka till initiativet, är ensamkommande och saknar genuin vuxenkontakt i det vardagliga livet. Med på träffarna finns War Childs specialutbildade ledare.

Efter ett lyckat inledande år har både ungdomar och mentorer positiva upplevelser av Together. Ungdomarna har skapat bra kontakter i vuxenvärlden och fått träna på svenska. För mentorerna blir det ett sätt att ge av sin tid och sitt engagemang för att skapa ett bättre samhälle.

Under våren 2019 startar War Child upp en andra omgång av projektet tillsammans med Scania.

Mentor: “Together har gett mig mycket självinsikt men framför allt glädjen och nöjet att träffa ungdomar och personer som brinner för att hjälpa människor!”

Ungdom:Det är helt fantastiskt! Man får lära känna många nya kompisar och prata mycket svenska, som vi behöver.”

Under hösten 2018 har War Child inlett sitt andra projekt för nyanlända ungdomar. Initiativet går under namnet Naturkraft och är ett samarbete med Friskis&Svettis Södertälje, finansierat av Postkodstiftelsen.

I projektet Naturkraft får nyanlända ungdomar och ledare från Friskis&Svettis tillsammans utforska den svenska naturen. Genom engagerande aktiviteter så som vandring, skridskoåkning och kajakpaddling utvecklas ungdomarna till tryggare individer. Projektet avslutas med en flerdagars hajk med övernattning. Målet är att ungdomarna själva ska känna sig bekväma att vistas i skog och mark samt få insikt i den positiva inverkan som naturen har på vårt psykiska välmående.

War Childs evidensbaserade metoder för psykosocialt stöd är välbeprövade och har utvecklats i fält under mer än 20 år. Genom att kombinera psykosocialt stöd med natur och motion vill War Child och Friskis&Svettis ge de unga verktyg för ett ökat psykiskt välmående och en starkare motståndskraft mot framtida utmaningar.

Ledarna från Friskis&Svettis genomgår en gedigen utbildning hos War Child som ger dem insikt i ungdomarnas situation och kunskap om War Childs metoder. Några av de teman som är centrala i projektet är samarbete, respekt, stresshantering och vänskap.

at
Laddar..