FemHoppet

FemHoppet skapades för att försöka skapa en mer inkluderande arbetsmarknad med fokus på nyanlända unga kvinnor i Sverige. Med utgångspunkt från arbetsmarknadsmetodik som använts i tidigare War Child-projekt är målet för FemHoppet att stödja nyanlända unga kvinnor in i arbete i Sverige.

Om projektet

Vi tror att detta är möjligt genom samarbete mellan civilsamhället och den privata sektorn. Genom våra aktiviteter är syftet att komma i kontakt med unga kvinnor som vill komma in på arbetsmarknaden. Vårt primära mål är att stödja 25 unga kvinnor in i arbete.

Under projektet kommer deltagarna att träffas och diskutera ämnen som arbetsrätt, diskriminering och föräldraledighet med mera. Projektet ger även praktiskt stöd som att skriva CV och personligt brev, intervjuträning och kunskap om arbetsmarknaden i Sverige. Detta kommer att ske genom workshoppar och seminarier.

En del av projektet är mentorskap. Under mentorskapet får deltagarna en möjlighet att jobba mot ett valfritt mål, exempelvis att få ett jobb eller ta ytterligare steg mot en drömutbildning, med en mentor som redan befinner sig på och har kunskap om den svenska arbetsmarknaden. Mentorskapsprogrammet börjar i september 2023.

Är du kvinna eller ickebinär mellan 18 och 26 år och vill vara med? Anmäl dig via länken neda:

Har du frågor om projektet, kontakta vår projektledare Sofie Holmström:

FemHoppet träffar i augusti

1. CV Workshop

Tid: Torsdag 10 augusti kl. 17.00 – 19.00
Plats: Rinkeby Folkets Hus Skårbygränd 1 16372 Spånga

2. Intervjuträning

Tid: Torsdag 17 augusti kl. 17.00 -19.00
Plats:
Rinkeby Folkets Hus Skårbygränd 1 16372 Spånga

3. Mentorskapsinformation

Tid: Torsdag 24 augusti kl. 17.00 – 19.00
Plats: Rinkeby Folkets Hus Skårbygränd 1 16372 Spånga

Välkommen att anmäla dig till FemHoppet!

Är du ett företag som vill anställa från projektet:

Mejla eller ring Ranjani Srinivasan: