Vad händer?De ses inte som barn som behöver omsorg, men inte heller som vuxna som kan ta fullt ansvar. Ungdomar faller ofta mellan stolarna i humanitära insatser. De ses ibland som en grupp utan ansvarskänsla och driv, men i verkligheten...

…tar unga stora risker för att driva förändringar och skapa fred i sina samhällen.

Vi tar tillvara på drivet hos nästa generations beslutsfattare

Fotboll ger ungdomar i Colombia ett alternativ till våld

Det här projektet ger unga kvinnor och män verktyg till att bli positiva förebilder och samhällsmobiliserare.

Läs mer om “Play it for Life and Future” (på engelska)

Vi tar tillvara på det medfödda drivet hos nästa generations beslutsfattare

Varför arbeta med ungdomar i konfliktdrabbade miljöer?

Unga människor påverkas av konflikter på specifika sätt. Våld och förflyttning stör deras övergång till vuxenlivet och minskar deras möjligheter att säkra utbildning och anställning. Det begränsar också deras möjligheter att skapa stadiga relationer och engagera sig i sociala och politiska beslutsfattande processer. Det här är speciellt oroväckande eftersom nästa generation är nyckeln till att forma dessa processer och skapa förändring och fred i sina samhällen.

““Unga människor har ofta svaret till utmaningarna de möter. Som humanitära aktörer behöver vi sluta tänka att vi vet svaret och istället skapa lösningar tillsammans med ungdomarna själva.”"
Elena Butti, Youth Empowerment Specialist
War_Child_SAHA_football_unites_us_War_Child_Libanon.jpg.1918x1080_q85_upscale

Vårt projekt SAHA fokuserar på ledarskap och livsfärdigheter och för samman unga i Libanon genom fotboll och andra sporter.

Foto: War Child

War_Child_Sweden_Framtidshoppet_220803.jpg.1918x1080_q85_upscale

Framtidshoppet tillhandahåller mentorskap för att stötta unga nyanlända att hitta anställning och stabilitet efter att ha slutat skolan

Foto: War Child

Förstärker ungas makt och inverkan

Våra program stöttar unga i att utvidga sin inre kraft och påverkan. Vi ökar deras förmåga att konstruktivt forma sina liv och samhället. Vår roll är att stötta och förstärka unga personers förmåga att ta initiativ samtidigt som vi hjälper till att ta bort barriärer som hindrar unga från att använda sina förmågor fullt ut.

Vi stöttar unga att bygga en plattform där de kan engagera sig i det civila samhället. Vi hjälper dem också att identifiera viktiga utmaningar i samhället, från fattigdom till klimatkriser, samt stöttar dem att kunna engagera sig i dessa frågor. Vi gör det genom en mängd olika aktiviteter så som mentorskap och professionell utveckling, sport och konst, forskning och försvar samt genom att starta upp nätverk ledda av ungdomar.

“I Colombia skapar vi programmen tillsammans med ungdomar. Vi ser detta som otroligt viktigt eftersom unga människor formar en viktig del av den sociala uppbyggnaden. De är fundamentala för att uppnå hållbar fred."
Julieth Pacheco, kommunikationschef, War Child Colomiba
War_Child_Holland_Colombia_SaludArte_Youth_Empowerment_20230221.jpg.1918x1080_q85_focal_area-2253,626,2678,1252_upscale

Genom musik, dans och kreativa plattformar stöttar vi unga att hitta sina röster

Foto: War Child

RS21386_210617_WCH_DRC_Minova_YEYE_ARC_007_01.JPG.1918x1080_q85_upscale

Entreprenör- och yrkesutbildning hjälper unga att förbereda sig för arbetsmarknaden eller komma igång som frilansare

Foto: War Child