Internationella projekt och insatser

Runt om i världen lever hundratals miljoner unga människor med effekterna av krig och konflikter. Många är separerade från sina hem, skolor, nära och kära, och drabbas av olika typer av lidande. Som svar på detta har vi utvecklat en omsorgsinsats med barn och unga i centrum.

Förbättrar barns liv

War Child Care System är en integrerad uppsättning metoder som syftar till att förbättra välbefinnandet hos barn och unga som drabbats av konflikter. Systemet har vuxit fram ur mer än 25 års erfarenhet av att arbeta med barn i krigszoner och gör det möjligt för oss att tillgodose barnens varierande behov - allt i enlighet med de högsta standarderna för humanitär omsorg och vård.

Genom en kombination av psykosocialt stöd, barnskydd och utbildning hjälper omsorgsinsatserna barnen att ta sina liv i egna händer och återfå förtroendet för sig själva och andra. När dessa metoder används tillsammans, kompletterar och förstärker de varandra, och garanterar att så många barn som möjligt kan dra nytta av det stöd som erbjuds.

Förbättrar världen omkring dem

Omsorgsinsatserna går faktiskt ett steg längre - det tar itu med våldets mer omfattande konsekvenser, t.ex. ökningen av barnmisshandel, bristen på specialiserad psykisk hälsovård eller nedbrytningen av utbildningssystemen.

Detta innebär att vi engagerar familjer, vårdgivare och andra pålitliga vuxna i vårdprocessen, vilka hjälper oss att bygga skyddande samhällen som främjar barns rättigheter.

På så sätt blir omsorgsinsatserna en del av den sociala strukturen - dess metoder kan utföras av samhället självt.

Nya standarder

Det arbete vi utför bygger på de främsta humanitära metoderna - men det slutar inte där. Våra forskare utför vetenskapliga tester på ett växande antal av våra metoder och innovationer, så att vi kan bevisa deras positiva inverkan på barn och ungdomar.

I konflikternas kaos finns det sällan tydliga lösningar. Men genom att öka detta bevismaterial kan vi locka till oss ett nätverk av expertpartners och i slutändan nå miljontals fler barn med ett kvalitetsstöd.