warchild

Här hittar du relevanta dokument som avser kontroll, redovisning och styrning av Insamlingsstiftelsen War Child.

 

HÄR HITTAR DU WAR CHILDS INTERNATIONELLA ÅRSREDOVISNING
HÄR HITTAR DU WAR CHILD SVERIGES ÅRSREDOVISNING
HÄR HITTAR DU WAR CHILDS EFFEKTRAPPORT
HÄR HITTAR DU INSAMLINGSTIFTELSEN WAR CHILDS STADGAR
HÄR HITTAR DU WAR CHILDS UPPFÖRANDEKOD (PÅ ENGELSKA)
HÄR HITTAR DU WAR CHILDS INSAMLINGSPOLICY (PÅ ENGELSKA)
HÄR HITTAR DU REGLERING VID PLACERING AV KAPITAL

Läs mer på War Childs internationella sida om Integrity.

På War Childs Integrity Portal hittar du all information om hur du gör för att anmäla misstänkta oegentligheter.

at
Laddar..