Integritetspolicy

War Child stöttar barn som drabbats av våld och väpnade konflikter runt om i världen. Vi stöttar barn och ungdomar med skydd, psykosocialt stöd och utbildning. Vi strävar efter att ha en långsiktig inverkan på barnens välmående så att de kan bygga en bättre framtid. Men vi kan inte göra det på egen hand. Det är därför som din hjälp är så viktig. Vi på War Child är tacksamma för allt stöd vi kan få. För att ta emot ditt stöd måste vi ha viss information om dig. Vi tar stor hänsyn till dina personuppgifter och tar vårt ansvar för att skydda din integritet på största allvar. Här redogör vi för hur vi använder dina personuppgifter. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Allmänt

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har anpassat vår hantering av personuppgifter till det nya och skärpta dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla i hela EU från 25 maj 2018. Med denna integritetspolicy vill visa hur War Child Sverige (benämns War Child framöver) hanterar personuppgifter, hur din rätt till skydd av dina personuppgifter tillvaratas och hur du kan utöva dina rättigheter.

Integritetspolicyn är utarbetad efter både de krav som dataskyddsförordningen ställer på War Child som personuppgiftsansvarig, men också efter de krav vår branschorganisation FRII ställer på sina medlemmar.

Personuppgifter som behandlas

War Child samlar i första hand in personuppgifter direkt från dig. Exempel på personuppgifter vi samlar in är kontaktuppgifter, kontonummer och personnummer.

Uppdaterad information om behandling av personuppgifter ska alltid finnas publicerad på vår hemsida; warchild.se.

Om vi skulle få in dina uppgifter från andra berättar vi för dig varifrån vi har fått dem vid den första kontakten.

War Child registrerar personuppgifter i samband med:
a) När du registrerar dig som givare.
b) När du fyller i din e-mail eller till telefonnummer på hemsidan.
c) När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev.
d) När du ger War Child en gåva.
e) Ditt besök på vår hemsida förutsatt att du godkänt våra cookies. Den information som samlas in där kan i vissa fall utgöra personuppgifter.
f) Vid en namninsamling.
g) När du närvarar på våra event.
h) När du kontaktar oss.
i) Vid anställning och praktik.

Om du upplever att du inte har fått tillräcklig information om behandlingen av dina personuppgifter, kontakta info@warchild.se.

Ändamålen för behandling

  • För att kunna ta emot och registrera gåvor.
  • Möjliggöra god service, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter
    eller skicka information, t.ex. nyhetsbrev.
  • Analysera givarbeteende i marknadsföringssyfte eller för att skicka ut erbjudanden av generell eller riktad karaktär.
  • Ta fram statistisk data.
  • Administrera system.
  • Kommunicera ändringar i våra villkor och policys.
  • Om dina personuppgifter skulle användas till andra ändamål anges det vid tidpunkten när dina personuppgifter samlas in.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

War Child är en internationell organisation och kan behöva dela dina uppgifter med War Child-kontor i andra länder och med organisationer som verkar under vårt namn eller i partnerskap med War Child. Våra anställda, praktikanter och volontärer kan få tillgång till dina uppgifter, men bara om de verkligen behöver dem för att utföra sitt arbete.

War Child strävar alltid efter att lagra personuppgifter inom EU/EES, men personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av en leverantör eller underleverantör. War Child vidtar organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att alla personuppgifter hanteras säkert.

Rättslig grund, lagring och gallring

Avtal och rättslig förpliktelse

Om du exempelvis är månadsgivare hos War Child är det avtalet om månadsgivare som är den lagliga grunden för att vi ska behandla vissa basuppgifter om dig. Det kan också handla om att annan svensk lagstiftning, exempelvis bokföringslagen och sekretesslagen, kräver att vi behandlar personuppgifter.

Berättigat intresse

I vissa fall har War Child ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att:
- marknadsföra oss som organisation för personer som inte varit i kontakt med oss tidigare, - genomföra segmentering eller profilering av personer som redan är givare,
- förbättra och övervaka hur våra webbplatser fungerar,
- administrera dina gåvor,
- genomföra marknadsundersökningar och analyser samt
- kommunicera förändringar i War Childs villkor och policydokument.

Samtycke

War Child använder inte samtycke som laglig grund för behandling av personuppgifter.

Cookies

När du använder vår webbplats och appar samlas uppgifter in via t ex cookies. Detta görs dock endast efter ett separat godkännande. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredjeparts webbplatser eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom War Child saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material, kan vi heller inte ansvara för dess innehåll. Om du följer en länk på warchild.se som hänvisar till en annan webbplats gäller denna integritetspolicy längre.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Du kan närsomhelst avstå från att ta emot direkt kommunikation från oss. Då mailar du info@warchild.se. Du kan erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt eller digitalt begära ett såkallat registerutdrag från War Child.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta War Child eller höra av dig till datainspektionen.

Betallösningar

Vi använder oss av Billecta och Tink för att genomföra våra betalningar och autogiromedgivanden. Genom att använda tjänsten godkänner du Användarvillkoren och Integritetspolicyn. Du kan läsa mer om hur vi använder dina ekonomiska uppgifter här.

Policyn gäller fr.o.m. 2018-05-25