SituationenMer än 200 miljoner barn växer upp i konfliktområden. De lever i rädsla och osäkerhet. Antalet barn som akut behöver skydd har dubblats de senaste 20 åren. Alla dessa barn har rätt till en uppväxt i fred.

År 2021 såg vi till att 648.477 barn kunde leka och lära sig i trygghet

War Child

Så skyddar vi barn i krig

Vi skapar trygga platser för barn i krig. Här hjälper vi barn att lösa konflikter på ett fredligt sätt, ökar deras självförtroende och ordnar kreativa aktiviteter kring teman som jämställdhet och diskriminering. Att skapa en trygg plats ger barn i krig möjlighet att leka, lära sig och bygga en bättre framtid.
Gevlucht uit Burundi, meisje met haar moeder in DRC_War Child DR Congo_180628

Att vara och känna sig säker

Läs mer Stäng

Att växa upp i krig och på flykt innebär ständig osäkerhet. På våra trygga platser kan barn skaka av sig sina jobbiga tankar i skyddad miljö. Vårt skydd låter dem leka och lära tillsammans.

Meisjes in opt bezette palestijnse gebieden - doen mee aan TeamUp - in een rij_War Child Palestina Gaza_191211

Ökat självförtroende

Läs mer Stäng

War Childs anställda arbetar med barnen på våra trygga platser. De börjar ofta med sport och lekaktiviteter. Dessa aktiviteter ger ett första intryck av barnen och vilken hjälp de behöver. Alla aktiviteter har ett underliggande syfte och hjälper barnen att bygga upp sitt självförtroende.

Boy playing during TeamUp_War Child Uganda_190917

Stå upp för sig själva

Läs mer Stäng

Kreativa aktiviteter hjälper barnen att uttrycka sin rädsla och sorg. Genom att framföra föreställningar lär de sig att göra olika teman till ett diskussionsämne. Barn hittar sin egen röst och lär sig att stå upp för sig själva och sina rättigheter.

Alla barn har rätt till en trygg plats där de kan växa upp, leka och lära.
“Dessa barn har drabbats av krig. De letar efter människor som de känner sig trygga med. Det finns rädsla i deras ögon, men också hopp. I det hoppet ser vi motståndskraft. Och det jobbar vi med."
Melad, medarbetare War Child Lebanon

Våra trygga platser (på engelska)

Från skolbyggnad till tält

För oss kan en trygg plats vara vad som helst. Från en skolbyggnad, ett tält, till ett samhälle. Eller till och med en åker i området. Det spelar ingen roll hur det ser ut. Det viktigaste är att barnen är skyddade och känner sig trygga.

På våra trygga platser kan barn som flytt leka med sina kamrater igen. Genom att lära känna nya barn saknar de sina vänner och familj i hemlandet lite mindre. Våra aktiviteter erbjuder dem glädje och distraktion, men inte bara det. Vi kallar våra metoder I-Deal av en anledning: vi hjälper barn att hantera sina dåliga upplevelser. Det bästa sättet att göra detta, enligt vår erfarenhet, är att kombinera skydd, psykosocialt stöd och utbildning. Allt detta finns på våra trygga platser.

Kinderen TeamUp_War Child Sri Lanka_181219

Barn på en av våra trygga platser i Sri Lanka

Foto: War Child

Kinderen_veilige plek Mosul_War Child Irak_181005

En av våra trygga platser i Libanon

Foto: War Child

Anpassat skydd

Hur exakt arbetar vi på dessa trygga platser? Våra lokalanställda organiserar ofta sport- och spelaktiviteter först. På så sätt får de ett första intryck av barnen och vilken hjälp de behöver.

Vissa barn har nytta av extra psykosocialt stöd. Andra deltar i kreativa workshops där de lär sig att uttrycka rädsla och sorg. Och andra får hjälp indirekt av oss, till exempel för att vi informerar deras föräldrar och utbildar lärare.