Integritet och ansvar

War Child arbetar för att upprätthålla de grundläggande rättigheterna för barn och ungdomar världen över som lever med effekterna av våld och väpnade konflikter. Våra program stöttar barn och ungdomar så att de fullt ut kan hävda sina rättigheter och se till att de viktiga vuxna i deras liv uppfyller sina skyldigheter fullt ut.

Barn kan vara väldigt sårbara när de växer upp i krig och konflikt. För våra medarbetare är det dagliga arbetet intensivt och många gånger känslosamt. Det är vår plikt att säkerställa säkerheten och värdigheten för barnen och våra anställda. Varje dag. Det är därför integritet och rättvisa är kärnan i allt vi gör.

Hur gör vi det?

Vi har tydliga riktlinjer för hur våra medarbetare, volontärer, samarbetspartner och andra direkt inblandade ska bete sig. Eftersom vi arbetar internationellt kallar vi detta för ett Integrity Framework. Den innehåller uppförandekoder, våra regler och riktlinjer, samt alla relaterade procedurer. Alla som som är involverade i War Childs arbete måste skriva under på detta. Annars får du inte jobba hos oss.

Och om det går fel?

Trots alla försiktighetsåtgärder kan det tyvärr fortfarande gå fel. Oönskade incidenter kan hända som helt strider mot våra regler och riktlinjer. Det kan handla om tjänstefel, bedrägerier eller sexuellt utnyttjande.

Om du uppmärksammar något som du misstänker strider mot våra uppförandekoder, meddela oss så snart som möjligt! Detta kan göras via SpeakUp! Procedur. Detta gör att du kan göra en rapport snabbt, konfidentiellt och säkert. Vi arbetar tillsammans med en oberoende extern organisation: Convercent. Du kan skicka en rapport på ditt eget språk och du kan välja att anmäla anonymt. 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

Var kan man göra en anmälan?

Det kan du göra via denna länk.

Vi tar varje rapport på allvar. Och vid behov ingriper vi omedelbart. Det är så vi säkerställer säkerheten för våra barn och anställda. Tillsammans gör vi War Child ännu bättre, starkare och säkrare för alla. Om det visar sig att vi behöver ändra vår policy kommer vi att göra det omgående.

Förebyggande insatser

Vi gör allt för att säkerställa säkerheten för barn och vuxna. War Child har en nolltoleranspolicy. Det betyder helt enkelt att vi inte accepterar någon form av tjänstefel, missbruk, bedrägeri eller korruption och följer upp alla rapportering.

För att säkerställa detta har vi tre kollegor internationellt som är fullt engagerade i integritet. Dessutom kontrollerar vi våra regler och riktlinjer vartannat år. Vi justerar riktlinjer om det behövs. Vi anordnar också regelbundet interna utbildningar och informationsmöten i detta ämne.

Alla anställda och volontärer måste genomföra våra speciella e-utbildningar. På så sätt lär sig kollegor mer om integritet utifrån exempel. Dessa finns på fyra språk (franska, engelska, spanska och arabiska). Vi tar även med detta i de årliga utvecklingssamtal som vi genomför med alla anställda.

Ämnet integritet diskuteras även under ansökningsprocessen för nyanställda. Till exempel måste en kandidat kunna lämna över ett nyligen genomfört Certificate of Good Conduct (VOG). Vi kontrollerar också alltid referenser. Vi deltar också i Inter-Agency Misconduct Disclosure Scheme. Vi kontrollerar alltid med tidigare arbetsgivare att kollegor inte gjort sig skyldiga till tjänstefel. Och vi gör detsamma när andra arbetsgivare begär det. På så sätt gör vi allt vi kan för att förebygga integritetsproblem.

Viktiga dokument

Som sagt är integritet och rättvisa kärnan i allt vi gör. Vi använder fyra viktiga dokument från War Child:

Vi skapade de två första dokumenten med input från olika barnrättsorganisationer. Dessutom har vi inkluderat jämförbara internationella regler och riktlinjer. Vår Child Safeguarding Policy följer de internationella standarder som utfärdats av den globala barnrättsorganisationen Keeping Children Safe (KCS).