We Can Do IT!

War Child i Sverige och IBM Sweden inledde ett långsiktigt samarbete i Sverige 2021 med en pilot av utbildningsprogrammet ‘We Can Do IT!’
Hands on a laptop keyboard typing

it_logga_webb.jpg

I programmet får tjejer med erfarenhet av migration ökade kunskaper om IT samt stöd från en mentor som arbetar på IBM. Målet är att fler tjejer ska inspireras och motiveras till en framtid inom IT. Utöver IT-relaterat innehåll ger programmet även kunskap om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar.

Under programmets gång varvas föreläsningar av experter från IBM med självständiga utbildningspass i ämnen som it-säkerhet och Design Thinking  genom utbildningsplattformen Open P-Tech. Dessutom kommer de anställda på IBM få en möjlighet att agera mentorer till de tjejer som deltar.

Genom samarbetet vill vi bidra till mer kompetens och en mer tillgänglig IT-sektor, som har ett stort behov av att rekrytera de närmsta åren. Samtidigt bidrar det på sikt till en bransch med mer mångfald.