Framtidshoppet

Framtidshoppet ger ensamkommande ungdomar som omfattas av Gymnasielagen förutsättningar och verktyg för att själva kunna skapa sig en positiv framtid.
War Child Sweden_Framtidshoppet_220803

Foto: REDO

fh_logga_webb.jpg

Projektet

De ungdomar som omfattas av lagen utvisas om de inte hittar en tillsvidareanställning inom sex månader efter studenten. Vi genomför Framtidshoppet tillsammans med våra partner Arbetskraftförmedlingens kampanj REDO, Nordisk kompetens, IM och Ensamkommandes Förbund med finansiellt stöd från Postkodstiftelsen. Projektet startade i september 2021 och avslutades i februari 2023.

Som resultat av initiativet togs en samverkansmodell fram. Modellen är utformad för att kunna användas av initiativ och aktörer från civilsamhället, offentlig sektor eller näringslivet och erbjuder konkreta sätt att hitta lösningar på hur sektorerna kan samarbeta för en ökad arbetsmarknadsinkludering. Den kan användas på lokal, regional och nationell nivå och anpassas efter olika verksamheter.

Här hittar ni modellen.

Inom projektet stod fyra områden i fokus:


1. Mentorskap

Genom mentorskapsprogrammet får deltagarna individuellt stöd under tiden de söker arbete och den första tiden som anställda. De får även praktisk hjälp med specifika frågor och stöd från varandra genom gruppträffar. Osäkerheten för framtiden gör att många ensamkommande unga har problem med psykisk ohälsa. Mentorskapsprogrammet bidrar till stabilitet, trygghet och möjlighet till personlig utveckling.

Vill du veta mer om mentorskapsprogrammet som deltagare eller mentor? Skicka en intresseanmälan till framtidshoppet@warchild.se så återkommer vi med mer information.

  1. Jobbskapande

Genom aktivt nätverkande och uppsökande arbete engagerar vi företag och organisationer att anställa unga som omfattas av Gymnasielagen. Behöver ditt företag anställa? Hör av dig till oss på framtidshoppet@warchild.se.

För ungdomar arrangerar vi öppet hus varje månad där man kan få hjälp med att skriva cv, registrera sig på olika plattformar det finns jobb och andra frågor. Håll utkik på REDOs facebooksida för uppdaterad information.

  1. Kampanjarbete

För att nå fler deltagare, företag och organisationer kommer Framtidshoppet också att genomföra kampanjarbete. Kampanjerna uppmärksammar samtidigt ungdomarnas situation och informerar beslutsfattare och den breda allmänheten.

  1. Samverkan

För att genomföra Framtidshoppet är samverkan vår viktigaste byggsten. Det leder till att vi undviker duplicering och gör våra insatser mer relevanta och effektiva. Eftersom vi arbetar mot tiden är det viktigt att våra resurser läggs där de gör mest nytta. Inom projektet kommer vi därför att fokusera på att främja samverkan både inom civilsamhället och med näringsliv och offentlig sektor. Det vi lär oss om att samverka kommer vi sedan att dela med oss av, så att andra också kan vara på våra erfarenheter.

Vill ditt företag eller din organisation samarbeta med oss eller veta mer om Framtidshoppet? Hör av er till framtidshoppet@warchild.se