War child mobiliserar snabba insatser efter jordbävningen i Syrien och Turkiet

9 februari 2023

Kinderen zijn alles kwijtgeraakt na de aardbeving in Syrië
I kölvattnet av jordbävningen som skakade nordvästra Syrien och Turkiet, har War Child mobiliserat snabb respons för att möta akuta behov hos barn och deras familjer som nu lever i de förödande efterdyningarna.

Över 21.000 döda

I skrivande stund har över 21 000 människor, många av dem barn, bekräftats döda. Över 8 000 har räddats ur spillrorna.

I Syrien, där War Child redan är aktiva och arbetar för att stötta de som drabbats av det tolvåriga inbördeskriget, kommer de mest utsatta människorna nu ställas inför extrema svårigheter. Många liv kommer stå på spel, mest utsatta är barnen.

Att förlora sina nära och kära, sina hem, tillgången till utbildning och samhällstjänster, innebär det att tusentals barn nu lever under mycket osäkra förhållanden, där barndomen tvingas pausas och där framtiden står på spel.

”I nordvästra Syrien är 4,1 miljoner människor just nu beroende av humanitärt bistånd på grund av konflikten”, säger Lukas van Trier, chef för vårt arbete i Syrien. ”Utöver detta drabbas dessa samhällen samtidigt av kolerautbrott och hårda vinterförhållanden, inklusive kraftigt regn och snöfall.”

Snabb respons

När vi nu går in på dag fem efter skalvet, och de akuta räddningsuppdragen närmar sig sitt slut, går insatserna in i en ny intensiv fas, där människornas behov fortsätter växa. War Childs plan för snabba insatser kommer från och med nu fokusera på att leverera skydd och psykologisk första hjälpen till barn och familjer i akut behov.

“Min pappa väckte mig för att fly hemifrån. Vi gick ut till bilen och det var stenar överallt. Som tur var kunde vi ta oss ut innan taket rasade över oss."
12-åriga Kamal från nordvästra Syrien
Rubbles on a car after the earthquake in Syria

Foto: War Child

Rubbles because of the earthquake in Syria

Foto: War Child

Stort behov av stöd

Med stöd från War Childs partnerorganisationer i nordvästra Syrien, kommer War Childs Syrien-team gemensamt arbeta oavbrutet för att förse människor med förnödenheter så snabbt som möjligt.

Medan de första insatserna prioriterar människors grundläggande behov, såsom medicinsk hjälp och vinterkläder, kommer War Child att fokusera på att livsviktiga skyddstjänster. Psykologisk första hjälpen och psykologiskt stöd kommer vara tillgängligt för de tusentals barn och familjer som nu befinner sig i en mycket mentalt påfrestade situation.

Eftersom det saknas biståndsresurser för insatser i Syrien just nu, efterlyser över 100 organisationer, inklusive War Child, omedelbart stöd för att förhindra ytterligare förluster av människoliv efter jordbävningen.

”För både personal från partnerorganisationer och vår egen personal som är direkt påverkade av jordbävningen och efterskalven, är behovet av omsorg och medkänsla större än någonsin. Allt vi gör är för barnen”, säger van Trier. ”Men vi har också en skyldighet att ta hand om dem som gör vårt arbete i Syrien möjligt. Detta kommer försätta vara viktigt när vår snabba respons utvecklas.”

“För både personal från partnerorganisationer och vår egen personal som är direkt påverkade av jordbävningen och efterskalven, är behovet av omsorg och medkänsla större än någonsin. Allt vi gör är för barnen"
Lukas van Trier, chef för våra insatser i Syrien