Att hjälpa hjälparna - om vår insats i Ukraina

19 april 2022

Child Protection Specialist, Mariana Närhi, standing at the War Child Holland office.
Barnskyddsspecialisten Marianna Närhi anländer till Moldavien samtidigt som biståndsarbetare på plats varnar för en eskalerande utsatthet för flyktingar. Tillsammans med en grupp av War Child-experter ger hon utbildning och vägledning till lokala organisationer utifrån mer än 25 års erfarenhet av att stötta barn i krigsdrabbade områden.

Sömnlösa nätter

Det är samtalet som ingen barnskyddshandläggare vill få – att ditt stöd behövs akut. Mer än 4,3 miljoner människor har nu flytt från Ukraina på grund av den pågående invasionen och ungefär hälften av dem är barn. 

Trots grannländernas solidaritet med flyktingarna känner Marianna Närhi stor oro, och har ibland svårt att sova.
– Jag oroar mig för att vissa personer med skåpbilar som plockar upp utmattade kvinnor och barn inte gör det av rätt anledning, säger hon. Jag har mardrömmar om det.”

Risken för exploitering är hög

Hennes oro bekräftas i en rapport från Unicef och Inter-Agency Coordination Group Against Trafficking (ICAT). I rapporten dras slutsatsen att barn som flyr från kriget i Ukraina löper en ökad risk för människohandel och exploatering. 

Marianna har tillbringat tre år (2011-2014) som barnskyddshandläggare i Ukraina och behöver ingen påminnelse. Hon och andra specialister från War Child har stöttat personal i fält i Moldavien och Rumänien som velat ha hjälp med att identifiera barn som riskerar att utsättas för övergrepp eller är i behov av psykisk vård.
– Vi samlar våra krafter och tillsammans med partnerorganisationer stöttar vi barnen på flykt men även deras föräldrar och annan vårdpersonal, förklarar hon. 

Bekymmersamma händelser

Marianna varnar för att flyktingar som flyr från Ukraina i dag har ett annat utgångsläge än de som flydde precis i början av invasionen.
– Den första vågen av flyktingar omfattade de som hade mer resurser och till exempel kunde betala för hotell eller annat boende. Nu ser vi de mer utsatta människor, så som gravida kvinnor, personer med funktionsnedsättningar och ensamkommande barn, komma in i Moldavien och grannländerna, berättar hon. Dessutom är det mer troligt att dessa människor har varit med om extremt plågsamma upplevelser.

War Child har redan tillhandahållit onlineutbildning i barnskydd, psykisk hälsa och psykosocialt stöd i nödsituationer till mer än 100 personer som jobbar med att stötta flyktingar i gränsområdet.
– Nu är vi här och stöttar personligen och anpassar oss utifrån det förändrade sammanhanget. Efterfrågan är så stor och de som arbetar här är redan så uttröttade att vi tittar på hur vi kan göra utbildningarna kortare, enklare och snabbare, säger Marianna. 

War Childs TeamUp-aktiviteteter, som bland annat använts i Nederländerna och är utformade för att öka barns psykosociala motståndskraft genom lek och social samhörighet, kommer också att anpassas för användning i nödsituationer. 

Arbetar dygnet runt

Marianna säger att War Childs mål inte är att lägga en extra börda på biståndsarbetare som redan arbetar dygnet runt.

“Ingen är expert på någon annans liv. Vi ger tips och goda råd som bygger på andra sammanhang och nödsituationer som vi arbetat i och som dessutom baseras på vår forskning. På så sätt kan vi hjälpa lokala organisationer att göra jobbet på bästa sätt. För att skydda barnen måste vi också ‘hjälpa hjälparna’."
Marianna Närhi, Barnskyddsspecialist på War Child