War Child presenterar rapport om unga nyanländas upplevelse av Södertälje

12 mars 2020

Mitt Södertälje - a project in Sweden
I dag presenterar War Child rapporten Mitt Södertälje – en undersökning om att vara ung och ny i Södertälje. Rapporten är gjord med finansiering av Skandia Idéer för livet och bygger på enkätsvar och intervjuer med 40 nyanlända ungdomar om hur de upplever Södertälje.

Rapporten

Genom rapporten vill War Child stärka unga nyanländas röster och framföra deras åsikter till organisationer, beslutsfattare och andra som arbetar med målgruppen. Undersökningen kommer att ligga till grund för War Childs fortsatta arbete för att främja välmående och ömsesidig integration hos etablerade och nyanlända ungdomar i Södertälje. Vår förhoppning är att även andra tar till sig av rapporten och har ungdomarnas åsikter i beaktande i planeringen av projekt, beslut och andra initiativ. 

Undersökningen speglar vad unga nyanlända tycker om Södertälje och det är deras åsikter som framförs. Därför ska rapporten inte läsas som en objektiv bild av hur det är och vad som finns i Södertälje. I undersökningen har ungdomarna svarat på enkäter och deltagit i fokusgrupper och resultatet har sammanställts av War Child. 

Du kan läsa rapporten här