365 dagar av motståndskraft – Ett år sedan invasionen i Ukraina

24 februari 2023

War Child Holland_Ukraine Response_one year_20230207_1
För ett år sedan idag, bevittnade världen hur Ryssland invaderade Ukraina, något som kom att utvecklas till Europas största prövning sedan andra världskriget. Medan kriget fortsätter, utan något slut i sikte, reflekterar War Child över barnens motståndskraft bakom de uppmärksammade rubrikerna.

De första timmarna av krig

Dag 1: Nyheterna fylls av bilder av milssiler som faller ner över Ukrainas större städer. Dag 2: Många insatta varnar för att kriget kan bli det största i Europa sedan 1945. Dag 5: War Child-personal reser till Moldavien och Rumänien för att bedöma vilka behov som finns hos de barn och familjer som flyr över gränsen.

Ihor, a teenage boy from Ukraine, stands outside a flat in Moldova, slightly smiling, wearing a hat

Ihor (15) var en av de första som anlände till Moldavien. Han var tvungen att lämna Ukraina utan sin pappa.

Foto: Michael Jessurun

War Child steunt gevluchte kinderen uit Oekraïne - zoals Bogdan. Help mee.

Platon (6) må vara trygg i ett rumänskt härbärge som hans familj anlände till, men det kommer aldrig ersätta deras hem.

Foto: Michael Jessurun

Det vi sedan såg gav en tydlig indikation på framtiden. I början av mars var över 830 000 människor på flykt från Ukraina. Det resulterade i en enorm tillströmning av flyktingar till grannländerna. En tillströmning som länderna helt enkelt inte var tillräckligt utrustade för att hantera.

Psykisk ohälsa

"Det vi såg under de första dagarna var ett enormt behov av mat, vatten och tak över huvudet - de grundläggande behoven för att överleva", säger War Childs internationella chef, Ramin Shahzamani. "Men barnen och familjerna på flykt, som anlände till tillfälliga hem och härbärgen, visade alla tecken på ångest och oro."

"Vi insåg att majoriteten av människorna som tar emot familjer på flykt, även ideella organisationer och sjukvårdspersonal, aldrig upplevt krig”, tillägger Shahzamani. ”De var inte utrustade för att ge den här specifika typen av stöd."

“Under de första månaderna öppnade vi våra dörrar för mer än 900 personer. Och alla dessa människor kom med sina egna berättelser. Hela tiden kom det nya familjer; vi jobbade oavbrutet. Vi var både psykiskt och fysiskt utmattade."
Eleonora Kulcar, chef på BLAHO, en organisation med fokus på utbildning i västra Ukraina.

Stötta lokala organisationer

Under veckorna som följde arbetade War Child snabbt med att utbilda lokala organisationer i psykologisk första hjälpen och andra former av psykosocialt stöd, samt inrättade ett antal "Safe Spaces" i Rumänien och Moldavien.

Spola fram till dag 239. I slutet av en kvävande varm sommar välkomnade Eleonora ett team drop-in psykologer som besökte härbärget en gång i veckan. På en säker plats erbjöds enskild rådgivning för barn och föräldrar. Konst-terapisessioner anordnades också där barnen kunde rita och uttrycka sina känslor.

"I början när barn ritade, var alla teckningar svarta - svarta, gråa och röda", minns hon. "Nu ritar de i alla möjliga färger."

En evidensbaserad metod

I Ukraina, men också i Polen, Sverige, Tyskland och i andra länder, agerade vi utefter de grundläggande behoven hos barn och familjer på flykt från Ukraina genom att utföra evidensbaserade metoder.

Refugee girl from Ukraine is participating in War Child's TeamUp activities

Metoder som TeamUp stöds av bevis som innebär att de genomgått vetenskaplig forskning om deras effektivitet för att säkerställa att de fungerar för de barn som behöver stöd.

Foto: Michael Jessurun

War Child's education app from Can't Wait to Learn offers an escape for children in Ukraine's bomb shelters

En påminnelse om barns medfödda motståndskraft. Den här tjejen spelar ett Can't Wait to Learn-spel från ett skyddsrum i Kiev

Foto: War Child

Vårt lek- och rörelsebaserade program, TeamUp, var en av de metoder som användes för att stötta ukrainska barn på flykt. Can’t Wait to Learn – en utbildningsapp var en annan, där cirka 45 000 barn har spelat spelet hittills. Dag 284 - en mamma tittar på när hennes dotter ivrigt spelar ett matematikspel på en tunnelbanestation under en attack mot Kiev.

Barns medfödda motståndskraft

"Motståndskraft är ett begrepp som vi använder mycket i den humanitära sektorn. Men vad betyder det i praktiken? Motståndskraft avser god psykisk hälsa och utvecklingsresultat, trots att man utsätts för stora motgångar”, säger Mark Jordans, professor i barns och ungdomars psykiska hälsa vid universitetet i Amsterdam och chef för War Childs forsknings- och utvecklingsavdelning. "Det här är en komplex och dynamisk process, som drivs av tids- och kontextberoende faktorer."

"War Childs evidensbaserade metoder är utformade för att bidra till barns välbefinnande och motståndskraft", säger Jordans.

Och det är det som är grejen - våra insatser bidrar till barns motståndskraft, men vi ser också varje dag att barn i sig själva är motståndskraftiga.

Dag 365 - 365 dagar av krig, flykt, smärta, rädsla, förluster och andra svårigheter som våld och krig för med sig. "Ändå är vi här, trängs på caféer med våra laptops för att använda oss av två timmars elektricitet innan ett strömavbrott", säger Oleksandra Yarova, kommunikationsansvarig för våra akuta insatser i Ukraina och själv från landet. "Här är vi och regerar på flyglarmen som en brandövning i klassrummet; familjer som lugnt går hand i hand till skyddsrummen mitt i det öronbedövande ljudet av flygbomber."

"Det här är den sanna innebörden av motståndskraft."

I skrivande stund har 459 barn dödats och 9187 skadats sedan kriget bröt ut. För de senaste uppdateringarna på vårt arbete i Ukraina, besök den här sidan (på engelska).