Så ser vi till att Ukrainas barn får fortsätta lära

12 september 2022

CWTL
Sedan kriget i Ukraina började har omkring 2300 skolor skadats och nästan 300 förstörts. Samtidigt är miljontals barn på flykt, fråntagna sin grundläggande rätt till utbildning. I samarbete med utbildningsministeriet och ideella Osvitoria lanserar War Child sitt prisbelönta EdTech-program Can’t Wait to Learn som hjälper barn att fortsätta lära, även i extrema förhållanden.

Problemlösning

Varje barn har rätt till utbildning. Men i tider av krig är denna rättighet ofta den första som tas ifrån barnen. I maj började den ukrainska regeringen jobba med denna utmaning och gav War Child i uppdrag att hitta en lösning för de fyra miljoner grundskolebarn som skulle återgå till skolan i början av september.

Lösningen blev Can’t Wait to Learn – ett digitalt utbildningsprogram som låter barn fortsätta sin utbildning oavsett var de befinner sig. Sedan starten har Can’t Wait to Learn lyckats utbilda mer än 59 000 barn i konfliktdrabbade länder runt om i världen. Nu kommer vi att lansera den spelbaserade innovationen i Ukraina som en del av en rikstäckande biståndsinsats.

CWTL

Det som är unikt med Can’t Wait to Learn är att det skapas tillsammans med barn, vilket säkerställer att “spelvärlden” speglar deras verkliga värld och hyllar deras unika kultur. Den är också baserad på statligt godkända läroplaner så att barn som spelar de pedagogiska spelen kan utvecklas till samma nivå som de som har tillgång till formell skolgång.

Baserat på denna beprövade modell och tillsammans med Ukrainas utbildnings- och vetenskapsministerium och ideella Osvitoria kunde vi bygga en ukrainsk version av matematikspelet på bara tre månader. Centralt i denna process var lokala konstnärer och, naturligtvis, barnen. Under en workshop hjälpte de oss att skapa en utbildningsmiljö som ser ut, låter och känns som deras. Det stimulerar att lära snabbare men stöder dem även psykologiskt under tider av krig.

CWTL

Mot en bättre framtid

“Oavsett om barn är fördrivna inom Ukrainas gränser, eller är flyktingar runt om i världen, kan de lära sig genom att använda språk, ljud och berättelser hämtade direkt hemifrån”, säger Judith Flick, Can’t Wait to Learn Program Director. “I andra sammanhang har utvärderingar visat att detta har en mätbar positiv inverkan på barns sociala och känslomässiga välbefinnande.”

De psykiska hälsofördelarna är inte bara för här och nu, de har också potentialen att hålla en livstid. “Det speciella med Can’t Wait to Learn är att programmet tar hänsyn till det brådskande som utbildning i nödsituationer innebär men även barnens nyfikenhet och iver att lära”, säger War Childs internationella chef Ramin Shahzamani. “Barn har inte råd att vänta, och de vill inte heller vänta på utbildning. Can’t Wait to Learn minskar avståndet mellan barnen och deras drömmar om en bättre framtid.”

CWTL

Nya framsteg

Även om detta är väldigt positiva nyheter så ser vi, efter sex månader av fullskaligt krig, inga direkta teckan på att konflikten i Ukraina närmar sig sitt slut. Det betyder att vi måste hitta nya sätt att utveckla programmet och nå de två tredjedelar av Ukrainas barn som just nu befinner sig på flykt, både inom och utanför landets gränser.

I strävan efter detta mål kommer den ukrainska versionen av Can’t Wait to Learn att göras tillgänglig via en app. Detta gör att lärare och vårdgivare på ett enkelt sätt kommer att kunna ladda ner spelpaketet och spara det på sina personliga mobiler eller surfplattor.

“Det här partnerskapet har skapat ett stort framsteg i ett område som är otroligt viktigt för Can’t Wait to Learn, nämligen skalbarhet. Vi har använt allt från surfplattor till WhatsApp till USB-minnen för att leverera programmet i andra länder. En app betyder att vi kan ta det här till nästa nivå – att göra lärande tillgängligt för barn hemma, i skolan eller på flykt."
Judith Flick, Program director Can't Wait to Learn

Den 26 september kommer Can’t Wait to Learn att göras tillgänglig för nedladdning från App Store och Google Play och stöds av Android- och iOS-enheter.