Träffa våra experter på psykisk hälsa

10 oktober 2023

War Child Sweden_vph_webb_231010
Idag är det Världsdagen för psykisk hälsa, en dag för människor och samhällen att uppmärksamma psykisk hälsa som en mänsklig rättighet. Som en av de första organisationerna att prioritera psykosocialt stöd i humanitära sammanhang ligger War Child i framkant av denna rörelse. Med vårt globala team av experter i fronten. Här berättar de om sina erfarenheter.

1 % av humanitära medel till psykisk hälsa

Psykisk ohälsa drabbar var fjärde person och omkring 20 procent av världens barn och ungdomar. Den ökade under covid-19-pandemin och låginkomstländer, länder där War Child är närvarande, fortsätter att känna av konsekvenserna. Ändå går bara 2 procent av de globala hälsofonderna och 1 procent av de humanitära biståndet till psykisk hälsa och psykosocialt stöd.

Trots detta driver vårt team av experter varje dag åtgärder för att skydda och främja psykisk hälsa som en mänsklig rättighet.

En dag i livet

Först av allt, hur ser en vanlig dag ut för en specialist inom psykosocialt stöd? "Det är en svår fråga att svara kortfattat på", säger Heba Ghalayini, rådgivare inom psykosocialt stöd för War Child i Palestina. "Min roll är mycket varierande. Som teknisk rådgivare består en stor del av mitt arbete av att övervaka utbildare som håller utbildningar för lokala partner om psykosocialt stöd och skydd av barn.

"Samarbete med kollegor och individuellt lärande är också en viktig aspekt", tillägger hon. "Jag utforskar alltid nya och bättre sätt att ta itu med den psykiska hälsokrisen i mitt sammanhang."

War-Child_Mental-Health_-Experts_230926_oPt

Stress, ångest, hopplöshet

Och vilken typ av psykiska problem stöter hon på? Skiljer sig dessa från samhälle till samhälle eller till och med över gränserna? "Naturligtvis finns det gemensamma teman", förklarar Heba. "Men i Gaza och på Västbanken ser vi en hög nivå av stress och ångest bland barn och ungdomar på grund av livet under ockupation och upprepad exponering för väpnat våld."

"Ja, jag håller med - psykisk hälsa överskrider gränser", tillägger Juan José Castellanos, chef för vårt program i Colombia. "Men utan tvekan påverkar sammanhanget problemet. I Colombia har vi i dialog med ungdomskollektiv identifierat en allmän känsla av hopplöshet och ett avståndstagande från samhällen och familjer. Detta förvärrar risker som rekrytering av ungdomar till väpnade grupper och gäng, vilket leder till en stadig nedbrytning av den sociala strukturen och ökar sannolikheten för självmordstankar."

War-Child_Mental-Health_-Experts_Colombia_230926.

Att hantera den psykiska krisen

Och hur tar man itu med ett sådant akut och djupt rotat problem? "Genom att arbeta med ungdomarna för att utveckla gemensamma lösningar", svarar Juan entusiastiskt. "Det jag just sa, det låter dystert, men ungdomarna själva är ljuset i slutet av tunneln. Colombia har en mycket kraftfull ungdomsrörelse som använder sport och konst för att förespråka sina rättigheter och ta hand om varandra."

"Och man måste verkligen förstå problemet för att kunna ta itu med det", säger Lagen Marjorie Judith, som också är psykosocial rådgivare för War Child, men i Uganda. "Det är inte bara själva tillståndet utan också de kulturella barriärerna som hindrar unga människor från att söka hjälp.

I Uganda är psykisk ohälsa liktydigt med häxeri. Att berätta kan innebära fullständig uteslutning från samhället eller till och med utsätta individen för fara. Det här är inget vi kan förändra över en natt; det kräver lokal kapacitet och kontinuerliga möjligheter till forskning och återkoppling."

War-Child_Mental-Health_-Experts_230926_Uganda

Vikten av evidensbaserade metoder

När vi ändå är inne på ämnet, ser våra specialister forskning som nyckeln till utvecklingen av insatser för psykisk hälsa? "Ja, det är ett bra sätt att vara mycket uppmärksam på sammanhanget", säger Marjorie. "Vi kanske tror att vi vet vad vi har att göra med, men vi förlitar oss ofta på intuition eller personliga erfarenheter. Forskning gör det möjligt för oss att bygga upp en solid evidens och kontinuerligt förbättra och anpassa våra insatser."

"Exakt så är det", säger Heba. "Vi arbetar med barn som har upplevt flera traumatiska händelser under sin livstid och som lider av stress, ångest och flashbacks nästan dagligen. Så om vi ska ingripa måste vi vara säkra på att vi har en positiv inverkan. Vår evidensbaserade metod stöder denna övertygelse."

Att arbeta med hjärtat

Av allt vi har hört låter det som att jobbet som expert på psykisk hälsa kräver nästintill övermänskliga egenskaper. "Den mänskliga delen håller jag med om", säger Marjorie. "Vissa dagar är svåra, men det är därför jag avslutar varje dag med ett ögonblick av tacksamhet. Vetskapen om att jag har bidragit positivt, hur litet det än må vara, till barnens välbefinnande – det gör det hela värt besväret.

Juan delar samma känsla. "För att göra ett bra jobb måste du vara öppen, ha djup kontakt med ditt hjärta och ta ett steg bort från "expertrollen" så regelbundet som möjligt. Med andra ord, fastna inte i dig själv! Involvera människorna och samhället i alla skeden."