Stöd barn i krig genom testamentsgåvor

Ge barn i krig en framtid. Stöd War Child genom att testamentera en gåva

Det är alltid bra att skriva ett testamente oavsett var i livet du befinner dig eller vilka förutsättningar du har. Genom testamentet är det du som bestämmer hur dina tillgångar ska fördelas efter din bortgång.

Genom att ta med War Child Sverige i ditt testament får vi möjlighet att hjälpa ännu fler barn att bearbeta sina krigstrauman, återuppbygga relationer till familj och vänner samt att få tillbaka sin självkänsla. Det förändrar framtiden, för både barnen och världen.

Det finns vissa formella krav på ett testamente för att det ska vara giltigt; det måste vara skriftligt, du måste ha fyllt 18 år, dateras och undertecknas av dig i närvaro av två vittnen som måste ha fyllt 15 år och som också ska skriva under, alla med personnummer och namnförtydliganden. Vittnena får inte vara släkt eller gift med dig eller ärva något. Känner du sig osäker, kontakta gärna en jurist.

Så här hanterar War Child Sverige tillgångar i ett dödsbo:

  • brev, fotografier och andra personliga ägodelar överlämnas, om det går, till anhöriga
  • lösöre värderas och säljs
  • fastigheter och bostadsrätter värderas och säljs på den öppna marknaden
  • aktier och fonder överförs till War Child och säljs.

Vill du veta mer? Välkommen att maila oss!

Vi samarbetar med Lavendla

War Child är en av Lavendla begravnings insamlingsorganisationer. Läs mer om deras tjänster här.