Antalet barn i krig fortsätter att öka

19 december 2022

War Child Holland_Annual Report_oPt_20220620.jpg
Antalet barn som lever i högintensiva konfliktområden har ökat med nästan 10 procent och uppgår nu till 230 miljoner barn. Denna siffra förväntas öka ännu mer till följd av kriget i Ukraina, därför har vårt engagemang aldrig varit så viktigt som nu.

230 miljoner barn i krig

En ny rapport* från Rädda Barnen och Peace Research Institute Oslo kartlägger denna alarmerande ökning - från nästan 200 miljoner barn år 2020.

Detta innebär att mer än hälften av de barn som lever i en konfliktzon, det vill säga någonstans inom en radie av 50 kilometer från en väpnad konflikt, tillbringar sina dagar mitt i själva våldet.

Afghanistan och det Palestina, båda länder där War Child är verksamma, identifierades som de två länder där flest barn dödades eller lemlästades. Dessutom var Mellanöstern den region som hade den högsta andelen barn som lever i konfliktområden - en tredjedel av ungdomarna.

War Child Holland_OPT_Gaza_210518

War Child Holland_Colombia_Choco_Seeds_201126

Barnets rättigheter

Att leva i denna miljö utgör ett direkt hot mot barns liv och hindrar dem från att hävda sina grundläggande rättigheter, inklusive rätten till psykisk hälsa.

""När ett barn bevittnar krig och våld och till och med döden på nära håll är effekten på deras psykologiska välbefinnande allvarlig och långvarig", säger War Childs internationella chef Ramin Shahzamani. "I krigstider förändras också barnens sociala miljö drastiskt och de strukturer som tjänar till att skydda dem bryts ofta ner."

"Genom att prioritera vad vi kallar "psykosocialt stöd" i allt vi gör försöker War Child ta itu med denna påverkan och fånga upp tecken på psykisk ohälsa tidigt."

Rami bezette Palestijnse gebieden_OPT_War Child in Gaza_190426

RS20749_201126_WCH_CO_Choco_CDCP_Seeds_17.JPG

Förändra vårat sätt att arbeta

Även om vårt tillvägagångssätt att prioritera psykosocialt stöd i humanitära insatser och mer långsiktiga utvecklingsprojekt är framgångsrika, tyder de nya siffrorna oss att vi måste göra mer.

Dessutom understryker rapportens resultat de långtgående effekterna av kriget i Ukraina. Antalet barn som lever i väpnad konflikt riskerar att skjuta i höjden vid samma tid nästa år. "Vi har sagt det förut och vi säger det igen, vi behöver nya sätt att arbeta och snabbare sätt att växa om vi ska ha något hopp om att göra skillnad i dessa barns liv", säger Shahzamani.

Under det kommande året kommer vi att jobba mot detta mål med ett nytt, effektivare och mer gemensamt arbetssätt i sikte. 

Läs mer om vår globala delade plattform här.

*Datan som presenteras i Rädda Barnens senaste rapport Stoppa kriget mot barn och i den här artikeln samlades in under 2021. Antalet barn som lever i högintensiva konfliktområden förväntas öka snabbt till följd av kriget i Ukraina.