warchild

Varje år når War Childs insatser hundra tusentals barn och viktiga vuxna i barnens närhet. War Child är stora i världen, men relativt nya i Sverige. Våra projekt i Sverige och världen möjliggörs tack vara våra samarbetspartner som är med och bidrar till vårt arbete.  Här kan du läsa mer om våra samarbeten.

Tillsammans med H&M Foundation driver vi det treåriga projektet Peace Circus i Colombia. Landet har varit i krig i över 50 år och det är svårt för människor att  kunna leva i fred om allt de känner till är våld och väpnade konflikter. För att stärka colombianska barns motståndskraft the Peace Circus utbildas barn till att bli fredsambassadörer.     

H&M Foundation är en icke-vinstdrivande global stiftelse, privat finansierad av familjen Stefan Persson, grundare av och huvudägare i H&M-gruppen. Stiftelsens mål är att driva långsiktig, positiv förändring och förbättra levnadsvillkor genom att investera i människor, samhällen och innovativa idéer. Genom partnerskap med organisationer runt om i världen, har H&M Foundation som mål att driva på de framsteg som krävs för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling 2030.

 

Svenska Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer. Postkodstiftelsens målsättning är att verka i linje med den visionen. Med hjälp av stöd från Postkodstiftelsen har War Child kunnat genomföra projektet Naturkraft där nyanlända ungdomar och ledare från Friskis&Svettis tillsammans utforskar den svenska naturen. Genom engagerande aktiviteter så som vandring, skridskoåkning och kajakpaddling utvecklas ungdomarna till tryggare individer.

Scania har tillsammans med War Child och Södertälje kommun tagit initiativ till samverkansprojektet Together. War Childs arbete med psykosocialt stöd, skydd och utbildning är de metoder som ligger till grund för arbetet i Together. Under 2018 inleddes projektet där kommer utvalda mentorer bland Scaniamedarbetare fått vägleda och stötta tonåringar för att underlätta deras nya liv i Sverige. Upplägget startar med en period av gruppaktiviteter för att bygga relationer och förtroende innan det övergår i mer traditionella träffar mellan mentor och ungdom. Under 2019 inleddes omgång två av Together och i början av 2020 beslutade Scania och War Child sig för att förlänga samarbetet ytterligare två år.

Mission Bambini grundades år 2000 med målet att stötta barn som lever i fattigdom, ohälsa och utan utbildning för att ge dem möjlighet till en bättre, hoppfull framtid. Under 19 år har stiftelsen nått över 1,4 miljoner barn genom 1600 projekt i 75 länder. Mission Bambini stöttar War Childs flerfaldigt belönade projekt Can’t Wait to Learn i Uganda som förser flyktingbarn från sudanesiska barn kongolesiska barn med utbildning genom innovativa, kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar.

Fondazione San Zeno är en stiftelse som ger medel till organisationer som genomför projekt inom utbildning och arbetsprojekt i Europa, Asien, Afrika och Latinamerika. Fondazione San Zeno grundades i Verona 1999 av Sandro Veronesi, vd för Calzedonia-gruppen. Sedan dess har de uppmuntrat: främjande av verklig och delad förändring genom att erbjuda effektiva möjligheter att förbättra utbildningens kvalitet samt skapa utbildning och arbetstillfällen. Stiftelsen uppmuntrar människor att uppnå sitt eget oberoende när det gäller ekonomisk och social självständighet, men ännu mer självbestämmande.

Drottning Silvias Stiftelse – Care About the Children har en vision att utifrån FN:s barnkonvention verka för en värld där alla barn får sina mest grundläggande behov uppfyllda. De ska få en möjlighet att gå i skolan, få god vård och omsorg, känna trygghet och glädje under sin uppväxt – kort sagt få vara just barn. Stiftelsen ger sitt stöd till de mest utsatta barnen i Sverige och i världen genom att samarbeta med etablerade hjälporganisationer i väl definierade projekt. Under flera år har Care About the Children stöttat War Child med bidrag till bland annat Libanon, Colombia och Ukraina. 

 

Laddar..