War Child på Almedalsveckan 2023

13 juni 2023

War Child Sweden
Den 27 juni inleds Almedalsveckan i Visby och War Child kommer vara på plats med fyra spännande seminarier. Det kommer att handla om porträttering av barn i insamlingssyfte, psykosocialt stöd, psykologisk första hjälpen och företagssamarbeten som leder till en mer inkluderande arbetsmarknad.

VÅRA SEMINARIUM

Rätta bilden av mig - etisk porträttering av barn i insamlingssyfte

Onsdag 28/6, kl 15:00-15:45 – Sida-scenen ”Sverige i världen”

Giva Sverige har tillsammans med SOS Barnbyar och War Child tagit fram det uppmärksammade materialet "Rätta bilden av mig" för att belysa problematiken kring hur utsatta barn porträtteras i insamlingssyfte. Guiden har använts flitigt det senaste året. Att prioritera givarens behov kan ses problematiskt ur ett rättighetsperspektiv då det riskerar att upprätthålla ojämlikheter och stereotyper. Seminariedeltagarna kommer diskutera den senaste utvecklingen i relation till det växande engagemanget av tydliga etiska riktlinjer. Vi kommer diskutera gränser i bildanvändning i interaktiv form.

Medverkande:

Anna Ernestam, Generalsekreterare, SOS Barnbyar
Peter Brune, Generalsekreterare, War Child Sverige
Åsa Widell, Generalsekreterare, Sverige för UNHCR
Moderator: Charlotte Rydh, Generalsekreterare, Giva Sverige

Psykologisk första hjälpen – vad handlar det om?

Torsdag 29/6, kl 08:30-09:15 – H10 (Hästgatan 10)

Till skillnad från psykosocialt stöd är psykologisk första hjälpen (PFA) inte en specialiserad insats eller en form av professionell psykoterapi. Det är snarare en uppsättning beprövade kommunikationsverktyg som kan användas i nödsituationer med fokus på psykisk hälsa. Precis som vanlig första hjälpen är PFA omedelbar akut hjälp. Den ersätter inte sjukhusbesök eller syftar inte till att bota, utan används för att erbjuda tröst, förhindra ytterligare skador och vid behov referera vidare till specialiserad hjälp. Under seminariet ges en översiktlig bild av hur det fungerar konkret i krigsområden och exempel på praktiska verktyg som kan användas i nödsituationer.

Medverkande:

Fredrik Lindencrona, Ing-Marie Wieselgrens stiftelse för psykisk hälsa
Kerstin Evelius, Sektionschef Uppdrag psykisk hälsa, Sveriges Kommuner och Regioner
Karin Schulz, Generalsekreterare, Mind
Sofie Holmström, Projektledare, War Child Sverige

Hur kan ditt företags sociala hållbarhetsarbete göra skillnad?

Torsdag 29/6, kl 09:45-10:30 – H10 (Hästgatan 10)

Hur kan företag arbeta med social hållbarhet för att skapa en positiv förändring i lokalsamhället? Vad behövs mer än ekonomiska bidrag för att stötta de arbete ideella organisationer driver? Kan vi genom samverkan skapa ett hållbart och inkluderande samhälle på lång sikt?

Under seminariet diskuteras dessa frågor med tre företag som valt att arbeta tillsammans med civilsamhället för att skapa CSR på riktigt.

Medverkande:

Peter Brune, Generalsekreterare, War Child Sverige
Evelina Pärnerud, CSR Manager, IBM
Peter Hellgren, VD, Consid
Johanna Svedin, Alstom

Psykisk hälsa - en global utmaning som behöver globala lösningar. Hur kan biståndet bidra?

Fredag 30/6, kl 15:00.15:45 – Sida-scenen ”Sverige i världen”

Psykiska diagnoser som depression eller ångest är i vardagligt tal definitionen av psykisk ohälsa. Dessa diagnoser är vanliga i både hög, medel- och låginkomstländer. Global psykisk hälsa och psykosocialt stöd (MHPSS) adresserar både behovet av förebyggande och kvalitetsvård av psykisk ohälsa och psykiska diagnoser över hela världen. Företrädare för olika svenska aktörer inom MHPSS kommer att diskutera utmaningar och lösningar, det arbete som görs och vilka specifika svenska mervärden som finns genom ett ökat engagemang.

I samband med seminariet släpper vi rapporten "Mental hälsa – Sverige, Europa och globalt". Den kan du läsa här.

Medverkande:

Pernilla Baralt, Generalsekreterare, UNICEF Sverige
Peter Brune, Generalsekreterare, War Child Sverige
Anders Pedersen, Chef Internationell verksamhet, Svenska Röda Korset

Vill du träffa oss under veckan eller har du frågor om våra seminarium, kontakta Peter Brune, generalsektererare för War Child Sverige på peter.brune@warchild.se