War Child får miljonstöd från H.M. Drottning Silvias stiftelse – Care About the Children

23 april 2020

Safer together project
War Childs projekt Safer Together! tilldelas 1,5 miljoner kronor av H.M. Drottning Silvias stiftelse – Care About the Children. Genom bidraget kommer War Child kunna stötta omkring 4 000 barn, samt vuxna i deras närhet, med psykosocialt stöd och skydd.

Safer Together!

Krisen i Venezuela har pågått sedan 2015 och över fem miljoner människor har flytt från landet. Omkring 1,5 miljoner av dem har tagit sig till Colombia, där War Child varit aktivt sedan 2006. I projektet Safer Together!, som inleds i vår och kommer att pågå ett år framåt, involveras barn och unga i War Childs beprövade och evidensbaserade aktiviteter för att stärka psykiskt välmående. Covid -19 har bidragit till att ytterligare försämra situationen för en redan utsatt målgrupp. Behovet av insatsen har blivit ännu mer relevant.

Under februari 2020 besökte representanter från Drottning Silvias stiftelse – Care About the Children Colombia, tillsammans med War Child, för att få en inblick i hur War Child arbetar. I provinsen La Guajira, intill gränsen mot Venezuela, arbetar War Child med att erbjuda barn och de vuxna i deras närhet psykosocialt stöd och skydd. War Child är en av mycket få biståndsorganisationer som är aktiva i området.

Drottning Silvias stiftelse – Care About the Children stöttar sedan tidigare War Childs arbete för syriska flyktingbarn i Libanon. I oktober förra året besökte H.M. Drottning Silvia Beirut och träffade några av de barn som deltagit i War Childs aktiviteter där.

“Jag är mycket glad att stiftelsen Care About the Children kan stötta War Child i ytterligare ett viktigt projekt som riktar sig specifikt mot barn och deras vårdnadshavare. Flyktingströmmarna från Venezuela är enorma och sätter de omkringliggande samhällena på hårda prov. Under mitt besök i Libanon i höstas fick jag själv se hur War Child arbetar för att stötta barn som upplevt krig och flykt. Det gläder mig att vi nu kan bidra till liknande insatser i Latinamerika."
H.M. Drottning Silvia

War Child genomför varje år insatser som når 300 000 barn i krig och konflikt. Genom nyskapande insatser och med utgångspunkt i modern forskning kan organisationen säkerställa kvalitén och långsiktigheten i arbetet med att ge stöd till utsatta barn.

“Flyktingkrisen i Venezuela är en humanitär katastrof. Det är avgörande att vi går in och stärker de barn som drabbas. I War Childs program arbetar vi mycket med barnens inre motståndskraft. Vi lär barn att lita på sig själva och sin miljö och vi stärker deras sociala färdigheter. Genom att delta i kreativa aktiviteter kan barn bearbeta och komma över sina negativa upplevelser."
Peter Brune, generalsekreterare War Child Sverige