Urskillningslöst våld drabbar barnen i Israel och Gaza

13 oktober 2023

Världen har med fasa följt händelserna i Israel och Gaza under den senaste veckan. Barn och familjer i de drabbade områdena har dödats och förts bort. Urskillningslösa raketer och bomber har dödat civila och förstört viktig infrastruktur.

Barn i Israel och Gaza är djupt traumatiserade av det våld som pågår. De utsätts för fruktansvärda risker och kommer att fortsätta att uppleva de fruktansvärda långsiktiga effekterna av att utsättas för våld, inklusive ångest och depression. Fysiska och psykiska ärr förstör barndomen och begränsar allvarligt barnens utveckling. Hotet om mer våld är överhängande och ansvaret för att förhindra civila dödsoffer ligger i första hand hos Israel, Hamas och de andra inblandade väpnade aktörerna.

Alla stater och väpnade aktörer är bundna av internationell humanitär rätt. De måste skydda civila liv och civila byggnader, inklusive skolor och sjukhus. Det ligger i alla staters gemensamma intresse att främja respekt för och efterlevnad av internationell humanitär rätt. Dödande och lemlästning av barn, attacker mot skolor och sjukhus samt bortföranden är allvarliga kränkningar av barns rättigheter och förbjudna enligt internationell rätt och barnkonventionen.

Efter 16 år av blockad var 80 procent av Gazas 2,2 miljoner invånare beroende av humanitärt bistånd före den nuvarande krisen. Hälften av dem är barn. Det pågående våldet, blockaden och skador på viktig infrastruktur kommer att leda till oräkneligt mänskligt lidande. Humanitära korridorer måste upprättas och humanitära organisationer och personal måste garanteras säkert och obehindrat tillträde.

War Child kräver en omedelbar vapenvila för att möjliggöra obehindrat tillträde för humanitär personal och förnödenheter till civila.

Alla stater måste entydigt fördöma alla övergrepp som begås mot civila, inklusive allvarliga övergrepp mot barn. Vi uppmanar alla parter att omedelbart upphöra med sådana övergrepp och kränkningar.

Vi ser med stor oro på det eskalerande våldet och försätter göra vad vi kan för att hålla barnen säkra. Vill du stötta War Childs arbete så kan du ge en gåva här.

Inget barn ska behöva växa upp i krig. Aldrig någonsin.

Girl in Gaza in the aftermath of the bombings in May 2021