De osynliga ärren. Gaza: ett år senare

10 maj 2022

Girl in Gaza in the aftermath of the bombings in May 2021
Ett år efter upptrappningen av våldet som skakade Gazaremsan lider barn av en förtvivlan som är både ny och skrämmande. Vi samarbetar med partnerorganisationer runt om i området för att tillgodose det akuta behovet av psykosocialt stöd.

Nya nivåer av förtvivlan

Människor i Gaza är alldeles för bekanta med krig och lidande. Trots det har förra årets våldsupptrappning lett till nivåer av förtvivlan som är både nya och skrämmande, säger Hema Ghalayini, vår specialist inom säkerhet och psykosocialt stöd för barn.

Heba fanns på plats direkt efter bombningarna i maj och såg hur panik övergick till chock som i sin tur övergick till djupa trauman.
– Under de första månaderna träffade jag barn som visade symptom på posttraumatiskt stressyndrom och andra allvarliga psykiska besvär”, säger hon. Hon nämner också mardrömmar, aggressivitet och en oförmåga att fokusera, som förekommande hos många barn.

De senaste rapporterna avslöjar krisens omfattning, med omkring 675 000 barn är i akut behov av psykologiskt stöd. Det motsvarar två tredjedelar av alla barn i Gaza.

War Child Protection and Psychosocial Support Specialist Heba Ghalayini

Specialisten på psykosocialt stöd, Heba Ghalayini, varnar för en eskalerade kris för den psykiska hälsan.

Foto: War Child

Destruction in Gaza after airstrikes in May 2021

Många barn i Gaza kommer ihåg bombningarna som om det vore igår

Foto: UNDP

Sorg och oro

Som humanister talar vi ofta om ’motståndskraft’. Men i Gaza är det något helt annat – människor lever i ett ständigt överlevnadsläge, säger Heba. Vad jag ser är en snabb ökning av negativa hanteringsmekanismer och våld inom familjerna. Föräldrar och vårdnadshavare låter sin egen frustration gå ut över sina barn.

Forskning som genomförts av War Child och Rädda barnen styrker dessa resultat där majoriteten av de tillfrågade (78 procent) rapporterar tecken på ångest och andra negativa förändringar i sitt humör eller beteende, bland annat ledsamhet, ångest och minskad vilja till social interaktion.

Samtidigt rapporterade cirka 79 procent att de har noterat psykiska besvär hos ett eller flera av sina barn.

Nödåtgärder

För att möta dessa utmaningar inledde War Child en nödinsats. Hittills har vi lyckats nå 9.624 barn och 3.809 vårdnadshavare. Tillsammans med andra organisationer och partnerorganisationer i Gaza erbjuder War Child stöd i en rad olika områden.

Children in Gaza during one of War Child's TeamUp sessions.

Vår TeamUp-metod samlar barn för att tillsammans frigöra spänningar i en trygg miljö

Foto: War Child

War Childs verksamhet fokuserar på terapisamtal för enskilda personer och kreativa gruppaktiviteter med lek och rörelse. Denna kombination hjälper barnen att hantera stress och bearbeta svåra känslor i en trygg och stöttande miljö.

För 11-åriga Alaa, som bevittnat hur närliggande hus förstördes av flygattacker, har dessa aktiviteter varit en viktig del i hennes läkningsprocess.

“I början av samtalen med terapeuten var jag väldigt blyg, men efter flera träffar öppnade jag upp mig och fick självförtroende. Jag kunde umgås mer med de andra flickorna."
Alaa (11) från Gaza
Alaa drawing during a War Child Psychosocial session in Gaza

Sporter, lekar, ritande – Alaa (11) tar del av allt på sin resa mot återhämtning

Foto: War Child

Nästa steg

Enligt War Childs erfarenheter ger våld upphov till mer våld och det är ofta kvinnor och barn som drabbas hårdast. Under de kommande månaderna kommer vi att påskynda upprättandet av viktiga skyddsåtgärder för att stötta de som drabbats av könsbaserat våld.

Vi kommer att fortsätta kräva att barn och drabbade familjer i Gaza ska få tillgång till skydd och psykosocialt stöd, och att humanitära aktörer ska få obehindrat tillträde för att underlätta återuppbyggnaden av bostäder och infrastruktur. Vi uppmanar alla parter att upphöra med våldet och skapa en fredlig miljö som är nödvändig för att barn ska kunna utvecklas till sin fulla potential.

Detta är absolut nödvändigt när spänningarna återigen blossar upp i Palestina. Alla ­– från regeringar till givare, icke-statliga organisationer, företag och privatpersoner – måste ge denna kris högsta prioritet.