Stina Wirsén blir ny ambassadör för War Child

6 februari 2020

Swedish ambassador Stina Wirsen
Illustratören och författaren Stina Wirsén blir ambassadör för War Child i Sverige. Stina Wirsén är bland annat känd för sin barnboksserie Brokiga samt sina återkommande illustrationer i Dagens Nyheter.

War Child inledde sitt samarbete med Stina Wirsén i samband med eventet Barnivalen som arrangerades 2018. Där deltog Stina i en mycket uppskattad ritverkstad där barn i alla åldrar fick rita tillsammans med Stina.

–Vi är väldigt glada över vårt fina samarbete med Stina Wirsén och är nu stolta över att hon blir en officiell ambassadör för vår organisation. Hon brinner för att berätta och skapa för barnen, något som verkligen går hand i hand med vårt arbete, säger Peter Brune, generalsekreterare för War Child.

Sedan samarbetet med Stina Wirsén inleddes 2018 har hon stöttat War Child genom att skapa illustrationer till gåvobevis samt illustrera påverkanskampanjen #märktförlivet där War Child internationellt samlade in över 20 000 underskrifter för att belysa vikten av psykosocialt stöd till barn i krigsdrabbade områden.

I sin roll som ambassadör för War Child kommer Stina Wirsén fortsätta stötta War Child genom att skapa lekfulla illustrationer för att lyfta War Childs arbete och sprida kunskap om hur vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för barn som lever i krig eller på flykt. Hon kommer även att delta i War Childs event under året samt i mån av tid besöka något av de projekt som War Child driver.

War Child är stolta och glada över att ha Stina Wirsén med sig i kampen för att ta kriget ur barnen!