Intensivt arbete för att stötta barn och familjer i Ukraina

1 mars 2022

War Child helpt gevluchte Oekraïense kinderen en families
I torsdags inledde Rysslands president Putin en fullskalig invasion i Ukraina vilket har resulterat i att mer än en halv miljon människor tvingats fly från landet. Genom lokala partnerorganisationer jobbar War Child för att ge akut psykosocialt stöd till utsatta flyktingbarn och deras familjer.

Antalet människor på flykt ökar

För närvarande har mer än 500 000 ukrainare flytt sitt land. Majoriteten söker skydd i Polen, men även i Moldavien, Rumänien och Ungern.

War Child befinner sig för närvarande på plats i nordöstra Rumänien, vid gränsövergången i Siret. Vi bevittnar krigets påverkan, särskilt på kvinnor och barn, när tusentals flyktingar kommer till en av de fattigaste regionerna i Europa. Lokala rumänska civilsamhällesorganisationer, kyrkor och lokalbefolkningen gör sitt bästa för att ta emot dem, men de har få resurser och liten eller ingen erfarenhet av att ge hjälp i en krigssituation.

Antalet ukrainska flyktingar kommer troligtvis fortsätta att öka snabbt. Situationen försämras för varje timme – mer stöd behövs akut.

Snabbt psykosocialt stöd till barn

Vi vet, av många års erfarenhet, hur viktigt det är att barn från konfliktområden får psykosocialt stöd av hög kvalitet så snabbt som möjligt. Det är därför vi förbereder oss för att utbilda lokala organisationer i psykologisk första hjälpen.

För familjerna på flykt har mardrömmen bara börjat. Även om de är i säkerhet, är risken stor att deras traumatiska erfarenheter av krig och våld förföljer dem.

War Child har också stor erfarenhet av att skydda barn i konfliktområden och genom vår expertis kommer vi undersöka möjligheten att upprätta ”Safe spaces” i Rumänien, Molavien och andra utsatta områden omkring Ukraina.

Demonstratie tegen oorlog in Oekraïne - War Child helpt gevluchte Oekraïense kinderen

Världen över protesterar människor mot kriget i Ukraina

Foto: Roman Shavnya

Steun War Child's oproep - Doneer aan psychosociale steun voor gevluchte Oekraïense kinderen

En kvinna och hennes barn väntar på tåget för att lämna Ukraina

Foto: AP Photo/Emilio Morenatti

Uppmaning till omedelbar vapenvila

-Det är med stor oro vi ser barn och familjer drabbas av ytterligare ett krig, nu i Ukraina, säger War Childs Sveriges generalsekreterare Peter Brune. - Vi vill se omedelbar vapenvila. Kriget måste upphöra nu.

Centralt i kravet om vapenvila är även att War Child och andra humanitära organisationer måste ges möjlighet att obehindrat stötta de barn och familjer som drabbats av den väpnade konflikten. Alla parter måste uppfylla sina skyldigheter enligt internationell humanitär rätt, genom att se till att civila och civila föremål, särskilt skolor och sjukhus, skyddas från attack.

Utöver vår närvaro i nordöstra Rumänien har vi nära kontakt med partnerorganisationer i Ukraina, grannländer och internationellt. Vi följer noga situationen, som utvecklas mycket snabbt för att kunna stötta på bästa sätt.

För inget barn hör hemma i krig. Någonsin.