Insatser under covid-19 skyddar de mest utsatta

30 juni 2020

Washing hands at a water tank to combat the growing number of COVID-19 cases in Burundi_War Child
Covid-19-pandemin har nu nått områden som redan kantas av våld och konflikt. Genom akuta insatser bidrar vi till att stoppa spridningen och möta behoven hos redan utsatta barn och samhällen.

Fokus

Fokus för omställningen av våra aktiviteter har legat på att öka kunskapen kring hur man bäst skyddar sig mot viruset. Vi har till exempel spridit information om hygien och psykisk hälsa till lokalradiostationer och därefter satt upp mobila högtalarsystem i flyktingläger för att kunna spela radiosändningarna i lägren. I Sydsudan har vi också samarbetat med musikern Check-B Magic som gjort en informationslåt om pandemin och hur viktigt det är att tvätta händerna. 

Stöttning på avstånd

För att nå så många som möjligt har vi även börjat erbjuda psykosocialt stöd via telefon, radio och sociala medier som Skype och Whatsapp. De barn och föräldrar som inte längre har möjlighet att ta sig till våra center eller barnsäkra platser kan använda onlinerapporteringssystem för att hålla kontakten med oss och få hjälp vid behov. Insatserna har varit lyckade och vi kommer fortsätta på samma sätt.

Några särskilt viktiga delar av vårt arbete under corona är utbildningsprojektet Can’t Wait to Learn, där vi stöttar barn att studera genom att spela spel och göra övningar på surfplattor. All undervisning baseras på de nationella läroplanerna. Ett annat är projektet TeamUp där barn genom idrott skapar sina egna verktyg för att förbättra sitt psykiska mående. Genom den här typen av innovativa metoder har vi hittills nått 3,3 miljoner människor. 

Att fortsätta jobba

Efter att ha härjat i tre månader är pandemin fortfarande långt ifrån över. Samtidigt som restriktionerna så sakteliga lyfts i Europa fortsätter viruset att sprida sig i Latinamerika, Asien och Afrika. Därför har vi startat en internationell akutfond varifrån våra lokala team kan söka pengar för att starta och skala upp akutinsatser. Hittills har vi delat ut över 57 miljoner kronor. Att hantera en förfrågan tar bara omkring 72 timmar. Akutfonden finansieras av War Childs givare, bland annat genom insamlingskampanjen “Låt inte corona bli nästa krig” där War Child i Nederländerna samlade in 43 miljoner på bara sex veckor.

Arbetet framöver

Enligt Unni Krishnan, chef för humanitära insatser på War Child i Nederländerna, är förmågan att lära från tidigare erfarenheter viktig för att kunna möta nästa fas av pandemin.

Läs mer om hur vårt arbete coronaanpassas i vår nysläppta rapport.

“Det här är en kris i ständig utveckling, men vi börjar se mönster. Nu behöver vi agera för att stärka och anpassa våra program."
Unni Krishnan, chef för humanitära insatser på War Child i Nederländerna