Så ger vi barn i Jordanien utbildning av hög kvalitet

3 oktober 2023

230716_War-Child_Jordan_CWTL_Library_3
Över sju miljoner flyktingbarn går för närvarande inte i skolan, mer än hälften av det totala antalet flyktingar i skolåldern. Effektiva lösningar för att tillhandahålla kvalitetsutbildning direkt där dessa barn befinner sig blir allt viktigare. Det är därför War Child fortsätter att utöka sitt program Can't Wait to Learn.

Ny forskning från FN visar att mer än hälften (51 procent) av världens 14,8 miljoner flyktingbarn i skolåldern för närvarande nekas tillgång till formell utbildning. Siffran innebär att mer än sju miljoner barns framtida välbefinnande är i fara, något som även har en stor inverkan på samhällen där de lever.

Det totala antalet flyktingar i skolåldern har ökat kraftigt, från 10 miljoner år 2021 till 14,8 miljoner idag. Ökningen har drivits på av Rysslands pågående krig mot Ukraina, samtidigt som andra konflikter, däribland det syriska inbördeskriget, fortsätter. Allt fler barn nekas för närvarande tillgång till formell utbildning och behovet av innovativa lösningar för att tillgodose deras inlärningskrav är akut.

Så når vi ut

Can't Wait to Learn, vårt digitala utbildningsprogram för barn som drabbats av konflikter, är utformat för att tillgodose detta behov. I programmet får barnen lära sig genom att spela pedagogiska spel på surfplattor. Allt utbildningsinnehåll baseras på varje lands nationella läroplan och hårdvaran gör det möjligt att genomföra lektioner även där resurser och infrastruktur är knappa.

Can't Wait to Learn har nått cirka 100 000 barn sedan starten 2012 och är för närvarande aktivt i sex länder, inklusive Jordanien.

230716_War-Child_Jordan_CWTL_Library_4

War-Child_Jordan_CWTL_Ali_160723

Att stärka Jordaniens utbildningsstruktur

I samarbete med Jordaniens utbildningsministerium arbetar Can't Wait to Learn för att stötta barn från både värd- och flyktingsamhällen. I staden Azraq, i östra Jordanien, är programmet aktivt i både stadskärnor och flyktingläger med inriktning på syriska flyktingar och barn från landsbygden som har hoppat av skolan eftersom det inte finns någon transport för att ta dem till skolan.

Programmet ger ett gediget stöd till barn som utvecklar sin läs- och skrivförmåga, vilket den lokala handledaren Aseel förklarar. "Varje barn utvecklar förmågan att läsa efter att de har varit frånvarande från undervisningen under en tid", säger hon. "Många barn har aldrig gått i skolan, vilket innebär att de inte vet någonting om läsning, så vi börjar med bokstäver och ljud och surfplattan är mycket användbar för detta."

230716_War-Child_Jordan_CWTL_Ali

230716_War-Child_Jordan_CWTL_Ali_2

Alis törst efter kunskap

Alis historia är typisk för de barn som deltar i programmet. Ali flydde från Syrien när han bara var två år gammal och fann en fristad i Jordanien. Han rymde ofta från skolan men nu, vid 12 års ålder, har han hittat en vilja att lära sig. "Programmet är roligt", säger han. "Det är som en utmaning, men man lär sig samtidigt."

Grafiken och aktiviteterna som ingår i Can't Wait to Learn är särskilt utformade, ofta i samarbete med barnen själva, för att återspegla varje deltagares miljö.

Det finns mycket som tyder på att detta ökar engagemanget och i slutändan inlärningsresultaten. Ali förklarar: "Grafiken är väldigt vacker. Miljön i spelet är som den jag bor i, teckningarna av platserna och människorna ser likadana ut."

Can't Wait to Learn genomförs i Jordanien i nära samarbete med lokala partnerorganisationer. I Azraq genomförs våra aktiviteter via Aloun - en kvinnoledd organisation som erbjuder viktig utbildning och stöd till flykting- och värdsamhällen.

230716_War-Child_Jordan_CWTL_Library