Civilsamhället kräver att FN säkerhetsråd verkställer beslut om Israels aggressioner i Rafah

5 juni 2024

War Child Sweden_RAFAH
De undertecknade civilsamhälles organisationer uppmanar brådskande alla permanenta och valda medlemmar av FN säkerhetsråd att verkställa Internationella domstolens (ICJ) beslut angående Israels aggressioner i Rafah, Gaza. Omedelbara åtgärder krävs för att upprätthålla internationell lag och säkerställa att Israels regering uppfyller sina skyldigheter enligt ICJ mandat.

De undertecknade civilsamhälles organisationer uppmanar brådskande alla permanenta och valda medlemmar av FN säkerhetsråd att verkställa Internationella domstolens (ICJ) beslut angående Israels aggressioner i Rafah, Gaza. Omedelbara åtgärder krävs för att upprätthålla internationell lag och säkerställa att Israels regering uppfyller sina skyldigheter enligt ICJ mandat.

ICJ har fastställt att Israels militära operationer i Rafah har skapat en katastrofal humanitär situation, i enlighet med de upprepade varningarna från det humanitära samfundet inför offensiven. Domstolen har beordrat ett omedelbart stopp för militära operationer i Rafah, öppnandet av gränsen till Rafah för obehindrat humanitärt bistånd, samt tillträde för FN undersökningsorgan att utreda eventuella brott mot folkmordskonventionen.

Sedan stridigheterna började har Gaza utsatts för oöverträffad förstörelse och lidande:

  • Över 35 800 palestinier har dödats och 80 200 skadats sedan 7 oktober 2023, enligt hälsoministeriet i Gaza.
  • Mer än 800 000 människor har tvångsförflyttats från Rafah sedan 6 maj 2024, med tusentals som lever bland ruiner utan grundläggande tjänster.
  • Matutdelningarna i Rafah har stoppats på grund av svår utbudsbrist och osäkerhet, vilket förvärrar den humanitära krisen.

Trots ICJ order till Israel att stoppa militära operationer har blodbadet fortsatt, med senaste attacker på ett flyktingläger nära FN hjälporganisationer i Rafah som rapporteras ha dödat dussintals människor, inklusive barn, och skadat många fler.

Efterlevs inte dessa beslut kan driva Sydafrika till att ta upp frågan i säkerhetsrådet, som har befogenhet enligt FN-stadgan att verkställa ICJ bindande beslut.

Vi uppmanar FN säkerhetsråd att vidta avgörande åtgärder för att säkerställa att ICJ beslut genomförs, så att humanitärt bistånd når de behövande och möjliggör grundliga undersökningar av brott mot internationell rätt. Säkerhetsrådet måste agera nu för att upprätthålla rättvisa, skydda mänskliga rättigheter och bevara internationell fred och säkerhet. Att inte efterfölja dessa krav riskerar att äventyra förutsättningarna för mänskligt liv i Gaza och underminera det globala förtroendet för internationell rätts överhöghet måste dessa krav efterföljas.

UNDERTECKNAS AV:

ActionAid

Action Corps

Avaaz

Care

DanChurchAid

Danish Refugee Council

Democratic Socialists of America

Humanity & Inclusion - Handicap International (HI)

Médecins du Monde France, Spain and Switzerland

Medical Aid for Palestinians

Mennonite Central Committee

Middle East Children’s Alliance

Norwegian Church Aid

Norwegian People’s Aid

Norwegian Refugee Council

Oxfam

Plan International

Première Urgence Internationale

War Child Alliance