Barn på flykt i akut behov av psykosocialt stöd efter ett år av coronakris

29 april 2021

War Child Corona virus pandemic research - effect on children worldwide
Mer än hälften (56%) av barnen som bor i konfliktdrabbade länder efterfrågar akut psykosocialt stöd som en direkt konsekvens av pandemin, samt påföljande nedstängningar. Denna siffra stiger till 70% för flyktingar och fördrivna barn i områdena. Detta är mer än tre gånger så många [1] som innan pandemin, något som presenteras i ‘The Silent Pandemic’, en rapport framtagen av War Child och World Vision International.

Rapporten

Rapporten avslöjar den förödande, men samtidigt osynliga, inverkan som konflikt, förskjutning, nedstängningar och Covid-19 tillsammans har på barns psykiska hälsa.   

”Barns psykiska hälsa och välbefinnande har allvarligt försämrats under denna pandemi. Det är dags att agera”, säger Unni Krishnan, chef över humanitära insatser på War Child. ”Utan det stöd som krävs kan en hel generation av utsatta barn växa upp med konsekvenser som potentiellt har katastrofal och långvarig påverkan på deras psykiska hälsa och psykosociala välmående. Med tanke på att de redan innan pandemin hade begränsad tillgång till psykosocialt stöd så kan ni föreställa er hur akut situationen är nu”.

Forskningen, som baseras på svaren från 500 barn och ungdomar i sex konfliktdrabbade länder, visar att Covid-19 förvärrar barns befintliga ångest genom att bidra till ytterligare oro i deras liv. Oron handlar främst om att själva bli sjuka, förlust av släktingar och nedstängningar av skolor.

”Vi vet att Covid-19 har förvärrat den psykiska hälsan för många människor runt om i världen”, berättar Dana Buzducea, World Vision Internationals Global Lead for Advocacy and External Engagement. ”Men för barn som redan lever med extrem rädsla, trauma och kronisk stress av livsförändrande och livshotande konflikter, har dess inverkan varit särskilt skadlig. I en tid då dessa barn behöver mer psykiskt stöd än någonsin, finns ännu sämre tillgång. Befintliga tjänster, som redan är begränsade i konfliktdrabbade områden, kan inte hålla jämna steg med efterfrågan.”

Enligt rapporten uppger mer än 12% av barnen som bor i konfliktdrabbade regioner att de ständigt är olyckliga och rädda, samt att de oroas för risken att utveckla måttliga till svåra psykiska problem, som depression och ångest. Detta är högre än WHO: s uppskattning av 9%[2] av barn och vuxna med måttliga och allvarliga psykiska problem i konfliktmiljöer.

Barn och ungdomar påverkas till största del av att inte kunna gå i skolan, samt att de har mindre tillgång till tjänster, aktiviteter, hälsocenter, lekplatser, mat och vatten. De saknar också sport, lek, och andra aktiviteter med familjen.

“Familjer på flykt, som till exempel lever i i överbelastade läger utan tillgång till stöd eller skydd, måste bestämma om de ska fly från de pågående fientligheterna eller söka skydd mot en dödlig pandemi,” tillägger Buzducea.

Studien visar att medan 86% av de yngre barnen (7-14 år) och 81% av tonåringarna (15-17 år) har möjlighet att söka stöd från vänner eller familjemedlemmar, kämpar många äldre ungdomar (19-24 år) med att hantera sin oro. Bara hälften av den äldre gruppen (41,8%) säger sig ha någon de kan gå till för att söka stöd.    

”Barn som har upplevt konflikter, våld och traumatiserande händelser behöver obehindrad tillgång till stöd, i en skyddad och säker miljö, för att stärka sin psykisk och psykosociala hälsa. De behöver också utbildning av hög kvalitet samt en stabil familj och inlärningsmiljö, allt detta är avgörande för deras välbefinnande”, berättar Buzducea.

”Trots detta spenderar regeringar enbart 2-4% av sin nationella hälsobudget på psykisk hälsa[3] – och dessa resurser är oftast begränsade eller obefintliga för barn som bor i konfliktdrabbade regioner. Här finns det en allvarlig brist på finansiering som måste åtgärdas,” tillägger Buzducea.

World Vision och War Child menar att det finns ett akut behov av 1,4 miljarder USD i år för att ens kunna hantera effekterna som Covid-19 har på barns psykiska hälsa och för att kunna ge akut psykosocialt stöd för de beräknade 456 miljoner barn i konfliktpåverkade områden. För närvarande utgör finansiering för psykisk hälsa och psykosocialt stöd enbart 1% av all humanitär hälsofinansiering.

”Utan nödvändig uppmärksamhet och tillräcklig finansieringen, så snabbt som möjligt, står vi högst troligen inför en global hälsokris när det gäller barns psykiska hälsa” berättar Krishnan.

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR.

[1] Charlson, F., van Ommeren, M., Flaxman, A., Cornett, Jo., Whiteford, H., & Saxena, S. (2019). New WHO prevalence estimates of mental disorders in conflict settings: a systematic review and meta-analysis. The Lancet, Published Online June 11, 2019. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30934-1.

[2] Charlson, F., van Ommeren, M., Flaxman, A., Cornett, J., Whiteford, H., & Saxena, S. (2019). New WHO prevalence estimates of mental disorders in conflict settings: a systematic review and meta-analysis. The Lancet, 394(10194), 240-248.

[3] https://www.who.int/news/item/27-08-2020-world-mental-health-day-an-opportunity-to-kick-start-a-massive-scale-up-in-investment-in-mental-health