SituationenMer än 200 miljoner barn växer upp i krig och konfliktområden runt om i världen. Det barnen upplever påverkar deras beteende och orsakar ofta psykosociala problem. De visar oftare aggressivt beteende, är tillbakadragna och undviker social kontakt. Vissa barn har ångest, sover dåligt och börjar kissa i sängen igen.

År 2021 stöttade vi 648.477 barn

Jeppe Schilder

Så här jobbar vi med psykosocialt stöd

Psykosocialt välmående är centralt i våra program och handlar om hur barn mår, vad de tänker på, hur de beter sig och vad de har för relation till andra. Många av dessa delar kan rubbas när ett barn upplever krig och flykt. Men med rätt stöd finns det hopp. Vi tror på varje barns inneboende kraft och enastående förmåga att återhämta sig! Med hjälp av musik, spel och rörelse tilltalar vi barnens motståndskraft och ger dem rätt verktyg för att utveckla sin egen kraft och kunna skapa sig en bättre framtid.
Children playing with the parachute in Sri Lanka_TeamUp_200226

'Life skills'

Läs mer Stäng

'Life skills' används till exempel för att bygga vänskap, hanterar problem, stress i skolan eller omgivningen. För barn som har upplevt krig eller som lever kvar mitt i krig så är det ofta svårt att hantera dessa stressfaktorer. Vi stöttar dem med det.

Venezuela kinderen gevlucht TeamUp_War Child Colombia_190315

Umgås med andra

Läs mer Stäng

Att växa upp i krig är tufft. Vissa barn börjar plötsligt bli aggressiva, eller tvärtom: de blir jättetysta och tillbakadragna. Psykosocialt stöd hjälper barnen att umgås med andra människor. Vi lär barnen att våga lita på sig själva och andra igen, och hur de kan samarbeta på ett bra sätt.

Moeder en kind in Jordaans vluchtelingenkamp waar War Child helpt_War Child Jordanië_180425

En stabil grund

Läs mer Stäng

Barn som växer upp i konfliktområden riskerar att utvecklas långsammare än barn i länder där det är fred. Vissa barn undviker social interaktion, är ängsliga, sover dåligt eller kissar i sängen. Det är viktigt att vi stöttar dessa barn med psykosocialt stöd, speciellt när problemen är långvariga.

Mer och mer självsäker med hjälp av psykosocialt stöd
“Ett barn i krig behöver så mycket mer än rent vatten, tillräckligt med mat och tak över huvudet."
Mark Jordans, Chef Research & Development hos War Child

Så här erbjuder vi psykosocialt stöd till barn från Sydsudan som bor i Uganda (på engelska)

Livsviktig del av första hjälpen

I internationella sammanhang fokuseras det idag mer på psykosocialt stöd som en livsviktig del av första hjälpen i krissituationer. Och det är helt rätt. Mat, vatten, sanitet, hygien och en säng är livsviktigt men det räcker inte. Inte förrän ett barn mår bra psykiskt kan det börja bygga sin framtid.

Doneren kinderen helpen_TeamUp_War Child Colombia_191127

I colombia ser vi till så att barn får vara barn med hjälp av psykosocialt stöd

Foto: War Child

Fadi en vriend samen lachend in Libanon_Shield_War Child_191108

Psykosocialt stöd till syriska barn i Libanon

Foto: War Child

En del av helheten

Vi tittar på helheten. Att arbeta med psykiskt välmående fungerar när ett barn är i trygghet. Och för barn utan utbildning är framtidsutsikterna fortfarande begränsade. Därför kombinerar vi psykosocialt stöd med program som fokuserar på skydd och utbildning.