Organisation

Så jobbar vi för och med barnen

Vad gör War Child?

War Child jobbar för att förbättra livet för hundratusentals barn i krig. War Childs program inkluderar psykosocialt stöd, utbildning och skydd för barn. I vårt arbete engagerar vi även så många vuxna som möjligt runtomkring barnen. Vi stöttar dem att bearbeta sina erfarenheter, våga ta kontakt med andra människor igen och bygga upp självförtroendet. Vi ser till att de lär sig läsa, skriva, räkna. Och skapar en trygga platser där de kan återhämta sig och bygga en stabil, fredlig framtid. Det gör vi över hela världen. Från Colombia till Palestina. För att barn har rätt till det. Läs mer om vår vision.

Våra program

2022 nådde våra insatser nästan 487 000 barn, ungdomar och föräldrar i våra program i 16 länder, där 434 kollegor gjorde allt de kunde för att stärka motståndskraften hos barn i krig och på flykt. Hur gjorde vi det? Läs allt om våra program för barn och familjer i konfliktområden.

Här hittar du vår internationella årsrapport för 2021.

Jordaans meisje in speeltuin_War Child Jordanië_180427

War Child kämpar varje dag för att skapa en bättre framtid för barn i krig

Foto: War Child

Kinderen leren hun toekomst op te bouwen in groepssessies met War Child in DR Congo_psychosociale steun_180628

Vi stöttar barn över hela världen, från Colombia till Sydsudan

Foto: War Child

Forskning och samarbete med universitet

När du jobbar med att stötta barn i krig, måste du göra det rätt. Därför har vi tydligt fokus på en uppgift: att ge specialiserat stöd till barn i konfliktområden. Det är vi redan bra på, men vi vill bli ännu bättre. Därför arbetar ett team av forskare med att testa våra metoder. För om vi ser att vi kan bli bättre, så anpassar vi våra metoder.

Vårt forskningsteam leds av professorn Mark Jordans. I nära samarbete med University of Amsterdam och King's College London, arbetar teamet också med att vetenskapligt underbygga våra metoder. Så att vi kan bevisa effektiviteten av våra metoder för andra, så att de också kan implementera våra program. För vem som hjälper barn är inte viktigt. Bara det görs.

War Child i Sverige

Den svenska insamlingsstiftelsen War Child registrerades i Sverige under sommaren 2016 och har 90-konto sedan dess. War Child Sverige finns till för att skapa uppmärksamhet kring barns situation i krig, att verka för konfliktdrabbade barns och ungdomars rättigheter samt att samla in pengar till War Childs verksamhet runt om i världen.

Sedan 2018 driver War Child flera projekt i Sverige. Tillsammans med starka svenska aktörer vill War Child skapa förändring för nyanlända ungdomar så att de kan bygga upp självförtroende, framtidstro och motståndskraft mot framtida utmaningar. Här kan du läsa mer om de projekt vi driver i Sverige.

Vi är också medlemmar i branschorganisationen Giva Sverige och följer deras kvalitetskod för insamlingsarbete. Tros att vi är relativt nya i Sverige har vi redan etablerat samarbeten med bl.a. Postkodstiftelsen, Drottning Silvias stiftelse Care About the Children, Scania och IBM. I dag är vi ett tiotal anställda på kontoret i Stockholm. Till vår hjälp har vi även många engagerade volontärer och praktikanter.

Att jobba kostnadseffektivt

Att saker kostar pengar är oundvikligt. IT, transporter, kontorslokaler: vi behöver det och mycket mer för att kunna utföra vårt arbete. Och ärlig talat, ibland är det frustrerande. För det är pengar vi hellre spenderar direkt på våra insatser för barn i krig. Därför försöker vi finansiera så mycket som möjligt genom sponsorer, och eftersträvar alltid att arbeta så kostnadseffektivt som möjligt. Vi håller våra löner på en rimlig nivå, både för organisationen och för våra medarbetare.

War Child meisje Sri Lanka_met vrienden voor gebouw_War Child Sri Lanka_200223 .jpg

War Child stöttar med psykosocialt stöd, utbildning och skydd

Foto: War Child

Gränsöverskridande integritet

Hur hanterar vi integritet och ansvar som en internationell organisation? Enkelt uttryckt: genom att inte lämna något åt ​​slumpen. Vår integritetspolicy handlar om förebyggande, identifiering, genomförande och om nödvändigt, ansvarsskyldighet för överskridande beteende. På så sätt skapar vi rättvisa åt alla människor och barn som vi arbetar med och för. En del av vår integritetspolicy är vår Child Safeguarding Policy . Den anger våra uppförandenormer för alla som arbetar med barn för vår räkning. Vår Code of Conduct gäller för ömsesidigt samarbete.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar integritet och ansvar.

Ledning och styrelse

Vi jobbar hårt för att nå våra mål. Vi gör detta under ledning av vår generalsekreterare. Sedan den februari 2019 är det Peter Brune. Han får stöd och råd från vår styrelse. Peter Brune kommer närmast från Individuell Människohjälp där han bland annat varit chef för Internationella avdelningen. Han är också en av initiativtagarna till den uppmärksammade ”fredsmetallen” Humanium Metal.

Vår styrelse:

Alexandra Pascalidou är ordförande i War Child, sedan 2024 har viktiga erfarenheter som journalist, författare, föreläsare och människorättskämpe. Alexandra har prisats för sina gärningar som journalist och sitt arbete för kvinnors rättigheter. Hon har bland annat belönats med Roks pris för årets kvinnogärning, Bellmanpriset och Stora feministpriset.

Susanne Carlzon är tidigare verksamhetschef på Drottning Silvias stiftelse Care About the Children. Susanne har lång erfarenhet inom sektorn och har bland annat suttit i Postkodlotteriets styrelse och varit chef för Monica och Carl- Axel Ekmans Insamlingsstiftelse.

Angelica Gerde är verksamhetsledare på Svenska Fotografers Förbund. Angelica har erfarenhet från både privat, offentlig och idéburen sektor där hon arbetat med bl a verksamhetsledning, projekt- och organisationsutveckling, samt marknadsföring och påverkansarbete.

James Andersson har en bakgrund inom civilsamhället och har de senaste åren arbetat med verksamheter som bidar till att motverka psykisk ohälsa. Han är i dag verksamhetsledare för Project Soulidarity.

Haris Agic är fil dr i socialantropologi, folkbildare, kulturentreprenör och föreläsare. Han är även aktiv som låtskrivare och artist. Han har arbetat som utvecklingsledare inom civilsamhället med nationellt ansvar för samhälls-, mångfald- och kulturfrågor. I dag är han anställd på Norrköpings kommun som strateg för demokrati och inkludering och frilansar som föreläsare och skribent.

Haddy Foon är utbildad journalist och har sedan 2009 arbetat med social hållbarhet och verksamheter som stöttar barn och unga. Hon har arbetat som Marknad- och kommunikationsansvarig för My Dream Now och i dag är hon projektledare på Reportrar utan gränser. Haddy har gedigen erfarenhet inom PR, kommunikation och event.

Karin Gyllenring och advokat och grundare av Asylbyrån. Detta som följd av hennes stora engagemang för människors rätt till en framtid i frihet och trygghet undan krig och förföljelse. Karin har erfarenhet från flera styrelser sedan tidigare. Hon sprider gärna kunskap och opinion om rättssäkerhet och mänskliga rättigheter inom asyl- och migrationsrätt och anlitas ofta som föreläsare.

Katarina Graffman är fil dr kulturantropologi, författare, debattör och grundare av Inculture. Hennes engagemang inkluderar bland annat hur människan förändras i det digitala samhället till vad som möjliggör en hållbar utveckling.

Alla medlemmar i vår styrelse arbetar ideellt.