warchild

ATT SATSA PÅ BARNEN

ÄR ATT SATSA PÅ FRAMTIDEN

HUR VI ARBETAR

War Childs metoder bygger på lång erfarenhet, hög professionalitet, kontinuerlig utvärdering och tydlig uppföljning. Vi arbetar med barn, med framtiden. Därför har vi också ständig dialog med barnen och de vuxna omkring dem.

Att enbart lära ut alfabetet räcker inte för att skapa tillit. Och ingen har nytta av en pjäs om barnarbete, så vida det inte finns en publik som är villig att titta. Att skapa musik och sjunga med barnen i två månader skapar visserligen avslappning under ett tag, men ger knappast en långsiktig påverkan. Vårt arbete är just att skapa långsiktig förändring. Därför kräver det en tydlig strategi med väl definierade metoder, där ett steg leder till nästa. Arbetet måste förankras i samhället, och vara fokuserat på framtiden.

at
Laddar..