War Child utökar insatser i Demokratiska republiken Kongo

4 mars 2024

War Child in DR Congo
Under de senaste veckorna har vi sett en upptrappning av våldet i Demokratiska republiken Kongo mellan landets armé och rebellrörelsen M23. War Child är på plats sedan många år och fokuserar nu på att utöka insatserna för barn och familjer som befinner sig på flykt i landet.

Situationen i landet

Demokratiska republiken Kongo har plågats av konflikter i mer än 30 år, med sex miljoner döda och sex miljoner internflyktingar som följd. Just nu ser vi hur våldet blossar upp på nytt. Sedan januari har dussintals civila dödats och hundratusentals tvingats på flykt. M23-gruppen gör nu framsteg mot Goma, huvudstaden i provinsen Norra Kivu som är hem för cirka två miljoner människor. Staden riskerar nu att bli belägrad som följd av den upptrappade konflikten. Under de senaste veckorna har över 135 000 människor flytt undan striderna mot Goma, hälften av dem barn.

Situationen är kritisk. Förhållandena för människorna på flykt förvärras varje dag i takt med att resurserna tar slut. Flyktinglägren är överfulla och härbärgerar redan över 800 000 internflyktingar i regionen. Detta leder till försämrade sanitära förhållanden och spridning av sjukdomar. Kvinnor och barn löper ökad risk att utsättas för sexuellt våld, exploatering och rekrytering till väpnade grupper, och ett stort antal barn skiljs från sina familjer. Skolor byggs om till skydd, vilket gör att barn inte får tillgång till utbildning.

Vad gör War Child?

War Childs team är på plats och tillhandahåller livsviktiga insatser och humanitärt bistånd till det stora och ökande antalet utsatta barn och familjer på flykt. Under de närmaste veckorna vill vi utöka våra insatser ytterligare med fokus på att:

  • Etablera mobil psykologisk första hjälpen för barn och familjer som drabbats av konflikten för att hjälpa dem att bearbeta det trauma de står inför och ge lite stabilitet i situationen.
  • Tillhandahålla tjänster för att spåra och återförena familjer samt övervaka situationen för att skydda barn som är mest utsatta för bortförande och människohandel.
  • Inrätta tillfälliga utbildningsplatser och tillhandahålla läromedel för att se till att barn kan fortsätta att få tillgång till utbildning i en säker miljö.
  • Tillhandahålla kontantstöd till utsatta familjer i behov av omedelbart stöd.