War Child fokuserar på att sprida kunskap under Coronakrisen

19 mars 2020

War Child Lebanon - covid19 response - boy with mask
För tillfället pausar War Child större gruppaktiviteter med barn på grund av coronapandemin. Detta beslut har fattats för att inte utstätta barnen och familjerna som deltar i våra program för onödiga risker.

Sprida kunskap

Verksamhet och stöd för enskilda barn kommer att fortsätta. I den omfattning som det går kommer War Child att arbeta för att öka medvetenheten både vad gäller viruset och förebyggande åtgärder för att mildra dess effekter.

Pågående utvärdering land för land

War Child kommer att granska om några undantag från denna avstängning kan göras land för land. Dessa bedömningar kommer att följa WHO: s riktlinjer och tas i nära samarbete med nationella hälsomyndigheter och andra organisationer.

I de länder i Afrika där vi är aktiva har åtgärder länge funnits för att arbeta förebyggande och minska de psykiska följderna av epidemier som svar på ebolaviruset. Den kunskap som finns inom området och de erfarenheter vi har av liknande situationer gör att mycket av arbetet kan fortgå i dessa länder.

“Vi fattar detta beslut med ett tungt hjärta. Men under dessa omständigheter kan gruppaktiviteter göra mer skada än nytta. Vi stöttar utsatta barn i länder som drabbas av väpnade konflikter, där sjukvården ofta är minimal eller frånvarande. Att förhindra att barnen och deras familjer blir sjuka på bästa sätt är otroligt viktigt."
Tjipke Bergsma, generalsekreterare War Child Holland

War Child kommer även se till att de hundratals anställda får rätt stöd och information för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt under den rådande situationen.

Sprider kunskap om pandemin

I Libanon arrangerar War Child möten med för att sprida kunskap kring viruset och hur vi gör för att hindra spridningen. Dessa möten hålls för barn, vårdgivare, biståndspersonal, lärare och lokala organisationer i små grupper.

På Sri Lanka, där skolor har stängts, tillhandahåller War Child dagomsorg för små grupper av barn.