War Child arrangerar nordisk konferens

6 mars 2024

War Child Sweden_mhpss_konf_240306
Den 18–19 mars 2024 kommer A Human Right Left Behind: 2nd Nordic Conference on Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) in Fragile and Humanitarian Settings äga rum i Malmö, Sverige. Det är den andra konferensen på temat som arrangeras av War Child, Svenska Röda Korset, Malmö Universitet i samarbete med Regeringskansliet.

I augusti 2022 anordnade Danska utrikesministeriet, danska Röda Korset, War Child och andra civilsamhällesorganisationer tillsammans konferensen "A Human Right Left Behind: Nordic Conference on MHPSS in Fragile and Humanitarian Settings" i Köpenhamn.

Behov av nordisk konferens

Denna första nordiska konferens svarade på behovet av att inspirera och anpassa MHPSS-strategier, tillvägagångssätt och aktiviteter på nationell och regional nivå för att uppnå kort- och långsiktig påverkan. Experter inom området med fokus på policyskapande, finansiering, påverkansarbete, forskning och praktik, tillsammans med nordiska beslutsfattare, samlades för att representera sin organisation eller institution.

Under konferensen godkändes ”Nordic roadmap on MHPSS in fragile and Humanitarian settings” för att inspirera och informera om gemensamma beslut och åtgärder från 2022 till 2030.

Malmö Universitet står värd för den andra konferensen

Den 18–19 mars 2024 kommer den andra nordiska konferensen på temat äga rum i Malmö, Sverige. Konferensen arrangeras av War Child, Svenska Röda Korset, Malmö Universitet i samarbete med Regeringskansliet. Konferensen i Malmö kommer att fokusera på fyra ämnen och koppla till de sju övergripande tematiska områden som identifierats under den förra konferensen i Köpenhamn. Dessa områden är:

  • MHPSS och genus
  • MHPSS och innovation och digitalisering
  • MHPSS och klimatförändringar
  • Inkludering av MHPSS i hälso- och sjukvården

Konferensen kommer att ytterligare klargöra ”Nordic roadmap on MHPSS in fragile and Humanitarian settings” för de återstående åren fram till 2030.

Vikten av en tydlig gemensam vision

Att främja mental hälsa och psykosocialt välbefinnande är även ett av delmålen i mål 3 i FN:s globala mål för hållbar utveckling: God hälsa och välbefinnande. Att säkerställa rättvis och hållbar tillgång till kvalitativt men samtidigt allmänt stöd för barn och familjer blir en särskild utmaning i sammanhang som påverkas av konflikter, katastrofer, våld och andra kriser.

– Det finns ett stort behov av förbättrad samordning, utveckling av gemensamma strategier och konkreta åtaganden mellan aktörer inom området. Det är också viktigt med en tydligare gemensam vision, i syfte att få till stånd varaktiga förbättringar även för de mest utsatta, säger Peter Brune, generalsekretrare för War Child Sverige.