Peter Brune avgår som generalsekreterare på War Child Sverige, Ranjani Srinivasan kliver in

1 juli 2024

WAR_CHILD_SWEDEN_PETER_RANJANI
Efter fem år som War Child Sveriges generalsekreterare har Peter Brune beslutat att gå vidare mot nya utmaningar. Ranjani Srinivasan tar över som verksamhetschef för War Child Sverige.

Efter fem år som War Child Sveriges generalsekreterare har Peter Brune beslutat att gå vidare mot nya utmaningar. Peters drivkraft och kompetens som ledare och kollega samt hans stora hjärta som medmänniska har varit ovärderliga för War Child.

War Child Sverige hamnar i mycket goda händer hos nuvarande verksamhetschef Ranjani Srinivasan. Med sin gedigna erfarenhet från näringslivssektorn som chefsjurist och sakkunnig inom satellitbranschen och mångårig erfarenhet inom civilsamhällssektorn, har Ranjani utmärkt sig. Ranjani har även en utbredd bakgrund i mobiliserande arbete med att främja inkludering och minska utanförskap – i föreningslivet, i freds och demokratiprocesser och i kulturlivet.