Mental hälsa och psykosocialt stöd i humanitära kriser lyfts på nordisk mässa

10 september 2022

MHPSS conference in Copenhagen
Den 29–30 augusti arrangerade det danska utrikesministeriet tillsammans med bland annat War Child Sverige, Rädda Barnen och Röda Korset en två dagars konferens med fokus på mental hälsa och psykosocialt stöd i humanitära kriser. Representanter från War Child var på plats för att delta i viktiga diskussioner kring frågan.

Bild ovan: Yasmine Sherif från Education Cannot Wait, Martin Ärnlöv på Röda Korset, Johanne Schmidt-Nielsen från Save the Children Danmark, Renet van der Waals, Utrikesministeriet i Nederländerna, Paul Fife, chef för Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD), deltar här i panelsamtalet “Milestones – What are we building on?" Foto: Röda Korset


Under konferensen samlades företrädare för civilsamhälle, akademiska kretsar, ministerier, givarorganisationer, FN och regeringar för att lyfta frågan om mental hälsa inom bistånd på en global nivå. Målet är att med samlad kompetens skapa en väg framåt för att sätta psykosociala behov och välbefinnande hos barn, ungdomar, familjer och samhällen i centrum för humanitära insatser.

“Vi behöver tala mer om mental hälsa och hur vi blir bättre på att säkerställa psykosocialt stöd, inte minst för barn och unga i humanitära kriser. Det är en rättighet som ofta glöms bort i dessa situationer. Genom denna konferens vill vi lyfta ämnet som en rättighetsfråga och på så sätt främja temat i det globala arbetet"
Peter Brune, generalsekreterare War Child Sverige

War Childs ungdomsambassadör Rozy Kassab var även hon med under konferensen för att berätta om sina erfarenheter och lyfta ungas perspektiv på vad som är viktigt inom frågan framöver. Rozy har själv flytt till Sverige som ung och har deltagit i War Childs programverksamhet i Sverige.

Förhoppning är att konferensen ska bli startskottet för nordiskt ledarskap på agendan. När civilsamhälle och andra aktörer når ut med mat, skydd och utbildning ska vi samtidigt ge psykologisk första hjälpen i de akuta kriserna och följa upp med stöd som minskar risken för att de många miljoner drabbade får långtgående psykiska skador.

Sverige kan tillsammans med övriga Norden ta ett avgörande steg mot att ge den hjälpen just nu – genom att sätta kraft bakom de ambitiösa målen i den senaste utvecklingspolitiska strategin och skala upp insatserna för psykisk hälsa i humanitära kriser.

Här kan du läsa mer om konferensen

MHPSS conference in Copenhagen