Dagens lektion av Rouwayda!

28 januari 2022

Teacher Rauwayda part of BTF project
Möt Rouwayda, en engelsklärare från BLN (Basic Literacy and Numeracy) vid Minieh-centret i Tripoli. Här delar hon med sig av sin historia om utbildningens kraft och sin upplevelse av projektet Back to the Future.

-När jag blev en del av ‘Back to the Future-projektet’ märkte jag en förändring i mina elevers inställning till det engelska språket under lektionerna, säger Rouwayda. - De började visa en vilja att lära sig och en önskan att använda engelska i alla sammanhang; som när de ville dela med sig av sina idéer, beskriva verkliga situationer och till och med ställa frågor.

Hon frågade en gång sina elever: Hur har ditt liv förändrats sedan du började läsa den här kursen? Deras respons var överväldigande positiv. Enligt många av hennes elever är engelska nu integrerat i deras vardag och känns inte längre som ett konstigt språk eftersom de använder det oftare. Till exempel när de pratar med med sina syskon, vänner och till och med sina grannar. Nu blir de glada varje gång de får chansen att använda sin engelska.

-Nu hälsar vi på varandra på engelska, vi presenterar oss på engelska. Vi berättar till och med om våra tankar och känslor på engelska! säger Mohamad, en av Rouwaydas elever.

-Jag blev också förvånad över hur det här projektet påverkar elevernas beteenden och personligheter. Till exempel har de lärt sig hur man kan reagera på och hanterar destruktiva beteenden och att “stå upp” för sig själv inte alltid kräver en tuff attityd eller våld. Istället är det bästa sättet att hantera sådana situationer att vara vänlig och respektfull, säger Rouwayda.

“Det har varit en underbar och givande upplevelse att arbeta med dessa barn; något jag alltid kommer att uppskatta. Jag försökte förmedla min undervisning på ett praktiskt och fördelaktigt sätt, så att mina elever kan hantera alla utmaningar de kan ställas inför, faktiskt tillämpa det de lär sig i verkliga situationer."
Rouwayda

Back to the Future är ett projekt som är finansierat av Europeiska Unionen genom EU Regional Trust Fund som svar på krisen i Syrien, och EU Madad-fonden. Det implementeras genom ett samarbete mellan AVSI Middle East, Terre des Hommes Italy i Libanon och War Child.