War Child på Almedalsveckan

3 juli 2022

War Child at Almedalen
På söndag den 3 juli inleds Almedalsveckan i Visby och War Child finns på plats och arrangerar tre spännande seminarier! Det handlar om inkluderande arbetsmarknad, digitalisering inom bistånd och porträttering av barn i insamlingssyfte.

Vårt program

Från arbetslös till behövd – en hållbar och inkluderande arbetsmarknad

SÖNDAG 3 JULI 13.30 – Partitältet Almedalen

Trots en låg arbetslöshet är det många, framför allt unga individer, som har svårt att ta sig in och stanna på arbetsmarknaden. Hur kan civilsamhället och näringslivet arbeta tillsammans för att öka individuellt välmående, bygga socialt hållbara samhällen och bidra till tillväxt för företagen? Alla behövs på Gotland och Framtidshoppet jobbar med olika målgrupper men med liknande frågor och målsättning. Målgrupperna är till exempel nyanlända ungdomar, unga som lider av psykisk ohälsa och individer som riskerar att hamna i kriminalitet. Under seminariet lyfter vi frågan kring hur vi för dessa människor närmre arbetsmarknaden genom samtal mellan näringsliv, unga individer som är arbetslösa eller som nyligen fått jobb via någon av våra insatser och det offentliga. Vad händer när man väljer att arbeta lösningsorienterat, proaktivt och med en större förståelse för både individ och arbetsmarknaden? Kan vi genom samverkan skapa en hållbar, inkluderande arbetsmarknad på lång sikt?

Medverkande:
Haniyeh Ebrahimi, Anställd Attendo
Maria Eriksdotter, HR chef, UniGuide
Magnus Larsson, VD, McDonalds Gotland
Sofie Holmström, Projektledare, War Child
Maria Eliadis, Projektledare “Alla behövs på Gotland”, Tillväxt Gotland
Leo Frölén, Anställd Ica MaxiSuzan Hourieh Lindberg, Moderator, The Social Few

Framtidens bistånd – en digital affär?

MÅNDAG 4 JULI 13.00 – Sverige i Världen

Digitaliseringen kommer att förändra utvecklingssamarbetet i grunden. Utbildning, skydd och mental hälsa är några av de områden som kommer att påverkas. Vi går också mot mer och fler partnerskap med privata näringslivet. Seminariet belyser digitaliseringens möjligheter och påverkan på det internationella utvecklingssamarbetet. Med hjälp av konkreta exempel lyfter vi fram de fantastiska möjligheter som finns och som redan framgångsrikt har testats. De två tema-områden som ska belysas gäller digitaliseringen av utbildningssektorn och hur det snabbt växande fokuset och behovet av psykosocialt stöd kan skalas upp, tack vare digitaliseringen. War Childs internationellt uppmärksammade program Can’t wait to Learn är ett sådant exempel. Ett annat område under utveckling är hur företags IT-kompetens kan användas för inkluderande och hållbar social utveckling, med Scanias engagemang i Brasilien och Consids partnerskap med War Child som ett spännande exempel. Digitaliseringens möjligheter och risker i det internationella utvecklingssamarbetet diskuteras med insatta aktörer.

Medverkande:
Peter Hellgren, VD, Consid
Patrik Stålgren, Enhetschef, Sida
Andreas Zetterlund, Innovationschef, Läkarmissionen
Shaukatali Hussein, Director, Robotech Labs Tanzania
MODERATOR: Nisha Besara

Rätta bilden av mig – att navigera mellan etisk kommunikation och insamlingsmål

ONSDAG 6 JULI 14.00 – Sverige i Världen

I viljan att väcka känslor hos givare händer det att biståndsorganisationer inte tar hänsyn till barns rättigheter. Hur kan vi använda rättighetsbaserade bilder på barn i insamlingssyfte samtidigt som vi lyckas mobilisera tillräckliga resurser?

War Child Sverige och SOS Barnbyar bedriver det ForumCiv-finansierade initiativet “Rätta bilden av mig” för att belysa problematiken kring hur utsatta barn porträtteras i insamlingssyfte. Tillsammans med aktörer i biståndssektorn vill vi samtala kring denna problematik och undersöka hur vi förbättrar användandet av bilder. Etisk kommunikation är en aktuell samhällsfråga som knyter an till diskussioner om lokalisering av biståndet och maktförhållandet mellan Nord/Syd. Barn har rätt till ett privatliv och att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande. I användandet av bilder på barn i insamlingssyfte kan det ifrågasättas om organisationer alltid tar hänsyn till dessa rättigheter. Att prioritera givarens behov kan ses problematiskt ur ett rättighetsperspektiv då det riskerar att upprätthålla ojämlikheter och stereotyper. Vi är många som tampas med denna problematik. Samtidigt som vi vill bedriva rättighetsarbete vill vi också väcka engagemang. Tillsammans vill vi diskutera frågan och lösningar!

Medverkande:
Peter Brune, Generalsekreterare, War Child
Sepideh Imani, Kommunikationschef, Sida
Sara Wäsström, Strategic Partnership Manager, SOS Barnbyar
Charlotte Rydh, Generalsekreterare, Giva Sverige