ROGER (15) FLYDDE FRÅN KRIGET I BURUNDI. VAD HÄNDER FÖR HONOM FRAMÖVER?

Efter att ett 12-årigt inbördeskrig avslutades 2005 har Burundi fortsatt att drabbas av brutala brott mot de mänskliga rättigheterna och politisk oro. Rogers familj bestod ursprungligen av hans far, mor och sju syskon. Men efter att rebellerna hade plundrat deras hem i Burundi hittade Roger och hans föräldrar de andra sex barnen hängda i ladan. De flydde, utan att kunna ta farväl eller begrava hans syskon, och kom till slut till Uganda.

2015 orsakade presidentens omval och en misslyckad armékupp en rad väpnade konflikter. Många burundier flydde i jakt på säkerhet. Nu befinner de sig på överfulla flyktingboenden i grannländer som Tanzania och Uganda. Precis som Roger och hans föräldrar...

Roger receiving education through Can't Wait to Learn_War Child Uganda_190918

ROGER FRÅN BURUNDI FÅR UTBILDNING GENOM SURFPLATTOR MED CAN'T WAIT TO LEARN.

Foto: Michael Jessurun

100 000 flyktingar i ett läger

Omkring 100 000 flyktingar bor i ett läger i västra Uganda. Varje vecka anländer cirka 1000 fler, främst familjer som söker skydd från krig och konflikter i Kongo, Sydsudan och Burundi. Roger är 15 år gammal och flydde från Burundi tillsammans med sina föräldrar. Ett år senare är de fortfarande kvar i Uganda.

Roger in front of his house with his family_War Child Uganda_190918.jpg

SEDAN ETT ÅR TILLBAKA BOR ROGER I UGANDA TILLSAMMANS MED SINA FÖRÄLDRAR.

Foto: Michael Jessurun

Rebellernas räd

Familjen bestod ursprungligen av Rogers far, mor och sju barn. Men efter att rebellerna hade attackerat deras hem i Burundi hittade Roger och hans föräldrar de andra sex barnen hängda i ladan. De flydde, utan att kunna ta farväl eller begrava sina syskon, och kom till slut till Uganda.

Refugee Roger with his parents in their house_War Child Uganda_190918.jpg

ROGER OCH HANS FÖRÄLDRAR BYGGDE SITT HEM MED HJÄLP AV PLASTMATERIAL, TRÄPINNAR OCH REP; DE BEHÖVER VARA KREATIVA OCH SJÄLVFÖRSÖRJANDE.

Foto: Michael Jessurun

Ny tillvaro

Först registrerade de sig som flyktingar. Sedan fick de en bit mark - en del av en unik mottagningsmodell i Uganda - och grundläggande material för att bygga ett hus, t.ex. plastmaterial, träpålar och rep. Flyktingarna måste vara kreativa för att forma sin bit mark. Det är deras nya tillvaro. De odlar sin egen mat och strävar efter att bli självförsörjande - med de begränsade medel som de har fått.

Roger in his homemade house, fled from Burundi_War Child Uganda_190918

ROGER I SITT PROVISORISKA HUS PÅ KNAPPT 4 KVADRATMETER I UGANDA.

Foto: Michael Jessurun


Provisoriskt hus

Det hus som Roger och hans familj bor i nu är litet. På knappt fyra kvadratmeter gör de allting. Ett tält som är lika stort som en grönsaksträdgård. Huset kommer inte att hålla länge; plasten läcker och träpålarna klarar inte av att bära vikten. De måste själva leta efter nya material.

Burundian refugees standing in line for registration_War Child Uganda_190917

BURUNDISKA FLYKTINGAR SOM KÖAR TILL WORLDVISION FÖR ATT FÅ MAT.

Foto: Michael Jessurun

Brist på mat och vatten

World Vision ger dem mat, men den räcker inte till hela månaden. Förra veckan letade de i området efter mat. Det råder också brist på dricksvatten. Människorna i lägret har rätt till 14 liter vatten per vecka, men för närvarande får de bara tio.

Burundian refugees in refugee settlement_War Child Uganda_190918

ROGERS PAPPA FÖRSÖKER GLÖMMA VAD SOM HÄNDE, MEN I VERKLIGHETEN KAN HAN INTE GÖRA DET.

Foto: Michael Jessurun

Starta om på nytt

Rogers pappa har det svårt. Det finns inte mycket distraktion för föräldrarna, och har därför små möjligheter att starta om på nytt igen. Han försöker se framåt och inte bakåt. Men när han tänker tillbaka på allt som hände i Burundi hemsöker minnena honom. Därför tvingar han sig själv att tro att han kan glömma, lämna allt bakom sig. Även om han i verkligheten inte kan det.

Roger at school taking part in our Can't Wait to Learn programme_War Child Uganda_190918

ROGER ÅTFÖLJS AV SIN PAPPA I SKOLAN VID LANSERINGEN AV CAN'T WAIT TO LEARN

Foto: Michael Jessurun

Tappa inte ur sikte

Dessutom är han mycket orolig för sin son. Roger är det enda barn han har kvar. Fadern tappar aldrig Roger ur sikte och sover till och med bredvid honom. Allt för att se till att han är säker och mår bra. Roger lär sig att vänja sig vid det, och går i skolan. Och det är därför vi träffade dem båda vid lanseringen av Can't Wait to Learn.

Can't Wait to Learn in Uganda

Can't Wait to Learn

Över 32 miljoner barn går inte i skolan på grund av konflikter. Det är anledningen till att vi utvecklade Can't Wait to Learn, ett program som ger barn som drabbats av konflikter chansen att lära sig läsa och räkna genom att spela pedagogiska spel på surfplattor. Tack vare ett leveranssystem som kan fungera i resurssvaga miljöer erbjuder programmet kvalitetsutbildning till alla barn - oavsett var de befinner sig. Och om de har hamnat på efterkälken kan de komma ikapp. Precis som Roger.

Morris, facilitator for War Child in Uganda

TeamUp

Hans pappa är glad över att Roger kan delta i TeamUp och Can't Wait to Learn. War Child-ledarna ser att Roger är tyst och tillbakadragen och har svårt att lita på andra barn. Spelen hjälper honom med det. Varje spel bygger på ett tema som till exempel självsäkerhet, stress och vänskap. De färdigheter som han får i TeamUp är användbara i det dagliga livet.

Roger from Burundi is joining TeamUp to gain confidence_War Child Uganda_190918

ROGER TYCKER OM TEAMUP OCH FÅR NYA VÄNNER TACK VARE DET.

Foto: Michael Jessurun

Skaka av sig spänningar

Rogers favoritlek är Aipepeta: en sång som man sjunger tillsammans i en cirkel. Man har ett imaginärt föremål som man placerar på olika delar av kroppen under hela leken - och sedan släpper det. Roger känner sig fri under sessionen och kan bokstavligen skaka av sig alla spänningar han har. Efter 45 minuters TeamUp går han till skolan med en vän, axel mot axel.

Teacher helping Roger using a tablet for Can't Wait to Learn_War Child Uganda_190918

TACK VARE TEAMUP OCH CAN’T WAIT TO LEARN VÅGAR ROGER DRÖMMA IGEN: HAN VILL BLI LÄKARE.

Foto: Michael Jessurun

Våga drömma

Båda programmen ger Roger mer självförtroende. Förtroende för människorna omkring honom, men också i sig själv. Trots den svåra situation som han och hans föräldrar befinner sig i och de fruktansvärda saker som de har gått igenom vågar Roger drömma igen. Hans största dröm av alla - att bli läkare.

*Alla namn i den här berättelsen har ändrats för att bevara säkerheten för de barn som deltar i våra program.