MALAR (17) FRÅN SRI LANKA GÅR VIDARE EFTER SORGEN

Sri Lankas bittra inbördeskrig berövade Malar sin far och nu måste hon stötta sin mor på alla sätt hon kan. Malar får inte många chanser att njuta av en vanlig barndom - men genom att delta i vårt TeamUp-program har hon börjat planera för en bättre framtid. Hon delar med sig av sin historia här.

Sri Lankas långa inbördeskrig tog äntligen slut 2009 - men barn och ungdomar fortsätter att uppleva dess effekter än idag. Många har tappat sitt självförtroende, sin tillit till andra och sin tro på en bättre framtid. Fattigdomen har lett till att allt fler barn tvingas växa upp utan föräldrar eller vårdnadshavare.

Malar är bara en av landets unga människor som bär på bördan av sorg. Ändå börjar hon bygga upp sitt självförtroende och en känsla av en bättre framtid - delvis tack vare hennes deltagande i vårt koalitionsprogram TeamUp.

Malars drömmar

"Jag vill inte att mina vänner ska känna samma smärta som jag - därför håller jag mig alltid nära dem."

Titta på Malars berättelse

Malar har börjat interagera närmare med andra som ett resultat av sitt deltagande i TeamUp. Hon har också börjat utveckla många drömmar för framtiden.

"Jag tittar mycket på filmer om rättegångar där advokater argumenterar", säger hon. "Det är en stor inspiration för mig. Jag vill studera juridik för att bli advokat."

War Child TeamUp in Sri Lanka

Foto: Marcel van der Steen

Mer om TeamUp

TeamUp - ett gemensamt program från War Child, Rädda barnen och Unicef - ger barn i åldrarna 6-18 år strukturerade aktiviteter inom idrott, lek och rörelse. Dessa aktiviteter kombineras för att hjälpa barnen att hantera sina invecklade känslor. Varje aktivitet har ett specifikt mål som är relaterat till teman som att hantera ilska, stress och att interagera med andra. TeamUp-programmet bidrar i slutändan till att ge barn som Malar välbehövlig stabilitet och känslomässigt stöd.

"Barn som lever med konsekvenserna av kriget upplever mycket stress och är deprimerade", förklarar Sri Lanka’s TeamUp-facilitator Robinshan. "Detta kan leda till ilska och konflikter."

"TeamUp-aktiviteter hjälper barnen att skapa sociala kontakter och hantera sin ilska. De får nya vänner och lär sig att lösa konflikter."