Haneen lämnar rädslan bakom sig

De senaste jordbävningarna i norra Syrien vände nioåriga Haneens liv upp och ner. Tillsammans med sin familj var hon tvungen att söka skydd på annan plats då deras egna hus höll på att kollapsa. De var skräckslagna. Till slut hittade familjen ett kallt och provisoriskt tält där de kunde söka skydd. I dag har Haneens historia förvandlats från en om rädsla och motgång till en historia om motståndskraft och utveckling.
War-Child-Nederland_Syrie_Aardbeving_Haneen_2_230512

Haneen är levande bevis på att barn kan göra stora framsteg.

Foto: War Child

Psykologisk första hjälpen

Haneen pratar öppet om sin stora rädsla för jordbävningar och börjar ofta gråta. Hon har lärt sig att rädsla är en naturlig känsla. Hon förstår också nu att det är bra och modigt att dela med sig av sina känslor.

I de direkta efterdyningarna av de förödande jordbävningarna fick Haneen och andra barn i nordvästra Syrien specialiserad psykologisk första hjälpen där de delade sina personliga erfarenheter av rädsla tillsammans i grupp. Genom de här sessionerna lär sig barn att släppa stress och traumatiska erfarenheter så fort som möjligt. Efter det kan vi erbjuda barn långsiktig support och skydda dem från fortsatta psykologisk problem.

Hon får tillbaka sin gnista

Genom ett antal gruppövningar och individuella sessioner lärde sig Haneen praktiska sätt att minska sin ångest och sakta men säkert få tillbaka sin gnista. Hennes leende återvände och henne perspektiv på livet började förändras. Hon anpassade sig till sin nya miljö och hittade tröst i att dela sina erfarenheter med andra. På det här sättet lyckades hon släppa rädslan och känna trygghet.

Haneens liv är nu lugnt. Hon uppskattar stunderna hon tillbringar med sina nyfunna vänner. Motståndskraft och optimism har ersatt rädlsan för jordbävningar. Haneen är ett levande bevis på att unga barn kan göra stora framsteg. Med lite stöttning kan de skriva om sina egna historier och leva det liv de vill.