VÅR INKLUDERANDE UTBILDNING HAR HJÄLPT LIBANESISKA GHAITH (11) ATT KOMMA LÅNGT

Barn som Ghaith med funktionshinder, och som lever i krissituationer och väpnade konflikter står inför ett antal särskilda utmaningar - särskilt när det gäller att få tillgång till sin grundläggande rätt till utbildning. War Child arbetar för att göra inkludering till en central del av all vår verksamhet - inklusive våra utbildningsprojekt i Libanon.

War Child arbetar för att göra sina projekt tillgängliga för alla barn - oavsett bakgrund eller omständigheter. Inkludering är en viktig prioritering för vår organisation - eftersom få saker är mer givande än att stödja barn att utvecklas i en värld som är både jämlik och rättvis. Barn som Ghaith.

Titta på: Ghaiths berättelse

Elvaårige Ghaith har epilepsi samt syn- och hörselskador, vilket tills nyligen har begränsat hans möjligheter att gå i skolan. Ghaith är inskriven på War Child’s Burj Barajneh Centre i Libanon och deltar i Unicefs program för anpassad grundläggande läs- och skrivkunnighet och räkneförmåga (A-BLN), som finansieras av regeringarna i Nederländerna, Australien och Finland. Han berättar sin historia i vår video:

Ghaiths berättelse

Arbeta tillsammans

War Child’s personal arbetade tillsammans med Ghaith och hans familj för att underlätta hans övergång till undervisning. Ghaith hade inte gått i skolan på ett tag innan han anmälde sig till vår verksamhet. För att stödja hans inlärning besökte våra handledare honom hemma och tog med sig skolmaterial. Ghaith får också tillgång till terapeutiska sessioner för att hjälpa honom att hantera sitt tillstånd - och hans styrka och entusiasm har ökat avsevärt som ett resultat av detta. Ghaiths mamma är stolt över sin sons framsteg: "Ghaith har kommit långt på mycket kort tid tack vare dessa sessioner. Jag har aldrig sett honom så lycklig som han är nu!" Ghaiths mamma är förväntansfull inför framtiden för sin son.

War Child in Lebanon_Ghaith_Unicef cooperation_201212

Foto: Ralph Dargham

War Child in Lebanon_Ghaith_Unicef cooperation_201212

Foto: Ralph Dargham

Inkludering i centrum

Barn som lever med funktionshinder möter ett antal hinder som påverkar deras förmåga att hävda sina grundläggande rättigheter - både fysiska hinder och sociala hinder som diskriminering och stigmatisering.

War Child arbetar för att ta itu med dessa hinder i allt vårt arbete med barn - genom inkluderande programutformning och fortsatt utveckling av vår strategi STRETCH för att minska stigmatisering.