warchild

WAR CHILDS ORGANISATION

War Child tror på samarbetets kraft. Tillsammans kan vi på riktigt påverka framtiden. Men vi kan inte, och vill inte heller, göra det på egen hand. För att förändra framtiden för så många krigsbarn som möjligt använder vi oss av alla tillgängliga resurser, kompetenser och möjligheter.

Vi har specialiserat oss på att ge stöd till barn i krigsområden, det är ett ofta komplicerat och stundtals riskfyllt arbete. Vi är noga med att aldrig utsätta vår personal eller barnen som deltar i våra aktiviteter för fara. Därför är det också viktigt att vi aldrig tar ställning i konflikterna och att vi alltid värnar vår opartiskhet. Vi värnar om att alla barn ska ha lika möjlighet att delta i våra program oavsett kön, ålder, ursprung, funktionsvariation eller religion. War Childs program inkluderar psykosocialt stöd, utbildning och skydd för barn. I vårt arbete engagerar vi även så många vuxna som möjligt runtomkring barnen.

RÄCKVIDD OCH OMFATTNING

Under 2018 deltog över 215 000 barn och vuxna i War Childs internationella program. War Childs mål är alltid att göra insatser där de behövs som allra mest. Merparten av våra medarbetare jobbar med verksamheten ute i fält. Dagligen arbetar cirka trehundra personer för barnens skull. Nästintill 90 procent av de vi anställer kommer från det lokala landet vilket är en medveten strategi för att skapa både arbetstillfällen och varaktig förändring. War Child stöder för närvarande 75 lokala partnerorganisationer, både finansiellt och med expertis.

TRANSPARENS

War Child är alltid transparenta i vår kommunikation och med alla resultat. Ofta har vi glädjande siffror och goda nyheter att dela med oss av. Men även när saker inte har gått fullt lika bra är vi ärliga och tydliga. Det är ett måste när man arbetar som vi gör. Allt vi gör handlar om barnen, och hur de ska få det bättre.

WAR CHILD INTERNATIONAL

War Child är ett nätvärk av globala systerorganisationer som hjälper barn i krig. För närvarande består nätverket av War Child Holland, War Child Canada och War Child UK. Läs mer om våra systerorganisationer här. War Child Sverige är en svensk insamlingsstiftelse, som startades av War Child Holland. Vårt uppdrag är att bidra till War Childs livsviktiga insatser för barn i krig, sprida kunskapen om barns situation och möjliggöra att vi har ekonomiska muskler att nå ännu fler barn.

Inom War Child samarbetar vi kring program, upplägg och metoder. Vi har ett givande utbyte av varandra och kämpar enat mot samma mål: att alla barn, världen över, ska ha rätt att växa upp i fred med möjlighet och stöd att utvecklas till den person de vill vara.

WAR CHILD I SVERIGE, NEDERLÄNDERNA, STORBRITANNIEN OCH KANADA

War Child Sverige godkändes som Insamlingsstiftelse i slutet av juni 2016. Sedan oktober 2016 har vi 90-konto. Vi är också medlemmar i branschorganisationen Giva Sverige och följer deras kvalitetskod för insamlingsarbete. Tros att vi bara funnits en kort tid i Sverige har vi redan nu samarbeten med Postkodlotteriets Kulturstiftelse, IKEA Foundation, Scania, H&M Foundation och Drottning Silvias stiftelse CATCH. Under 2018 är vi sex avlönade personer på Stockholmskontoret. Till vår hjälp har vi många engagerade volontärer och praktikanter. Läs gärna mer om War Child Sverige här.

Pengarna vi i Sverige samlar in går till War Child Hollands program i världen. På huvudkontoret i Amsterdam jobbar för närvarande 83 fast anställda (67 heltidstjänster), samt över fyrtio volontärer och praktikanter. Vi samarbetar tätt kring programmens upplägg och utveckling. Vi samarbetar också nära med våra systerorganisationer i Storbritannien och Kanada.

Är du intresserad av att hjälpa oss med din tid och kompetens? Kontakta oss!

Laddar..