warchild

ANSVAR

De flesta av War Childs intäkter kommer från privata givare och företag. War Child strävar efter att alltid rapportera öppet om våra framgångar och misslyckanden. Detta gäller alla aspekter av våra program, vår ekonomi och vår verksamhet. Allt för att våra givare ska känna sig trygga valet att stötta oss. War Child Holland har tre gånger på tio år vunnit The Pricewaterhousecoopers Transparency Award, som den mest transparenta
NGO:n (Non-Governmental Organization).

KONTINUERLIG UTVÄRDERING

För att kunna hållas ansvarig för våra programresultat och för att mäta vår påverkan, använder War Child ett system som heter Planning, Monitoring and Evaluation (PM&E)/ Planering, övervakning och utvärdering (PM&E).

PLANERING

Varje program som War Child startar börjar med en analys av hur barnens rättigheter ser ut. Med War Childs stöd analyserar barnen, ungdomar och de vuxna omkring dem den rådande situationen för att komma fram till vad som bör prioriteras. Detta utgör sedan grunden för projektens strategiska grund.

KVALITETSKONTROLL

Samtliga av War Childs projekt samt våra nationella partnerorganisationer kvalitetkontrolleras för att avgöra vilka aktiviteter som leder till påtagliga förändringar i barnens liv. Barn spelar en aktiv roll i detta; de bedömer om deras färdigheter har förbättrats eller om mer jobb behöver läggas ner. Dessutom mäts förändringarna i hur föräldrar och vårdgivare, yrkesverksamma och det civila samhällets organisationer bidrar till att förbättra barnens liv.

UTVÄRDERING

Projekten utvärderas internt genom samråd med barn, föräldrar, byar och partnerorganisationer. I varje projekt reserverar War Child tre till fem procent av projektbudgeten för utvärdering. Externa utvärderare (exempelvis universitet, forskningsinstitut, partnerorganisationer och revisorer) bedömer effekterna av projekten. Detta inkluderar en utvärdering av kvaliteten på informationen, samt projektets relevans, genomslagskraft, effektivitet och hållbarhet.

FINANSIELLT OCH OPERATIVT

Projektens finansiering, HR, säkerhet och logistik utvärderas också. En extern revisionsbyrå granskar War Childs övergripande finansiella status varje år. Finansiella revisioner sker regelbundet i projektländerna. I Sverige använder vi revisionsbyrån Grant Thornton, som har en gedigen erfarenhet av insamlingsorganisationer.

HÄR HITTAR DU WAR CHILDS ÅRSREDOVISNING

INTEGRITETSPOLICY 

COOKIEPOLICY 

Laddar..