warchild

War Child vinnare av internationellt pris

October 2, 2017

Den schweiziska stiftelsen The Jacobs Foundation har tilldelat War Child det prestigefulla priset, Klaus J. Jacobs Best Practice Prize for 2017. Priset har delats ut årligen sedan 2009. The Jacobs Foundation vill med utmärkelsen prisa och uppmuntra War Childs arbete med att ha stöttat hundratusentals barn i krigsdrabbade områden. Förutom äran tilldelas War Child även 200 000 Euros.

The Jacobs Foundation skriver bland annat i sin motivering att War Childs arbete märkbart förbättrar de traumatiserade barnens psykosociala hälsa och motståndskraft.

Mark Jordans, chef över War Childs Research and Development-avdelning, säger att ”Vi på War Child är väldigt stolta över att få detta internationella erkännande. Vi arbetar systematiskt med att använda våra vetenskapligt framtagna metoder i vårt dagliga arbete med barnen för att få ett så bra resultat som möjligt. Vår styrka ligger i att vi skapar och implementerar våra egna program.”

War Child kommer att använda prispengarna för att utöka sina forskningsinsatser och förbättra sina metoder för att kunna stötta fler barn med psykosocialt stöd.

The Jacobs Foundation grundades 1989 av den schweiziska entreprenören Klaus J. Jacobs. Stiftelsen stöttar forskningsrelaterade projekt, innovationsprogram och akademiska institutioner runt om i världen som fokuserar på barn och ungdomars utveckling. War Child kommer att motta priset den 1 december i Zürich.

TILLBAKA TILL NYHETER

Laddar..