warchild

War Child tilldelas 1 miljon för förlängt projekt i Colombia

March 31, 2021

I april 2020 inledde War Child projektet Safer Together! i Colombia som ett svar på krisen i Venezuela. Fram till i dag har nära 4000 barn fått stöd men behovet är fortsatt stort. Därför är War Child otroligt glada över att Drottning Silvias stiftelse Care About the Children nu finansierar ytterligare ett års insatser för barn och unga drabbade av krisen.

Precis som den första omgången, kommer Safer Together II, förse barn och unga som drabbas av flyktingkrisen med skydd, psykosocialt stöd och fredsutbildning. Programmet kommer att genonföras i La Guajira där nästan 10% av det totala antalet venezuelanska flyktingar i Colombia befinner sig. De som flytt från Venezuela befinner sig ofta i överfulla informella bosättningar och få organisationer finns i regionen.

Safer Together! startade i april 2020 i området Uribia och har haft stor framgång. Vårt stöd har nått mer än 3800 barn, ungdomar och familjer. Men behovet av att främja sammanhållningen mellan migranter och den colombianska befolkningen är fortsatt stort för att minska främlingsfientlighet och diskriminering.  De familjer som flytt från Venezuela behöver även fortsatt stöd för att stärka sin förmåga att ge sina barn en trygg uppväxt.

Situationen för venezuelanska ungdomar på flykt är kritisk, eftersom de står inför risker som rekrytering av väpnade styrkor och sexuell exploatering. Dessutom är risken stor att ungdomar blir rekryterade till kriminella gäng med hopp om att tjäna pengar. Den pågående pandemin har ytterligare förvärrat situationen och begränsat tillgången till bland annat vård och utbildning.

Genom det nyinstiftade stödet från Care About the Children kommer War Child kunna fortsätta stötta barn och unga på flykt med redan beprövade metoder. Genom att tillhandahålla fredsutbildning får barnen arbeta med identitetsfrågor och de får verktyg för att hantera sina upplevelser. Målet är att del två av Safer Together ska nå 2400 barn och unga under en ettårsperiod.

TILLBAKA TILL NYHETER

Laddar..