warchild

War Child, Scania och Södertälje kommun samarbetar i projekt för nyanlända tonåringar

May 2, 2018

I projektet Together, som du kanske läst eller hört om, får nyanlända tonåringar i Södertälje viktig vuxenkontakt genom mentorer på Scania.Det är den nya tidens lokala CSR-engagemang där olika parter i samhället går samman för att skapa positiv förändring

Till grund för projektet ligger War Childs kreativa och engagerande psykosociala metoder, som stöttar de
unga i att bearbeta sina upplevelser, träna på struktur och samarbete.
Under ett års tid kommer ungdomarna från Morabergs Studiecentrum få möjligheten att
skapa relation med lika många mentorer från Scania. Mentorerna, som har gått en särskild
utbildning arrangerad av War Child, kommer under året att träffa ungdomarna i grupp, i
enskilda möten, på föreläsningar och under studiebesök. Många av tonåringarna, som alla har
fått ansöka till initiativet, är ensamkommande och saknar genuin vuxenkontakt i det
vardagliga livet. Många av mentorerna är själva svenskar som invandrat någon annanstans
ifrån, eller vars familjer har rötter i andra länder. Med på träffarna finns War Childs specialutbildade ledare.

Se här när SVT Södertälje besökte en av träffarna

Och klicka här för att läsa Länstidningens reportage:

Länstidningen Södertälje 30. Apr. 18side 4,5

Är du intresserad av att göra ett liknande projekt för ditt företag, eller inom din kommun?

Kontakta oss! Vi tror på samarbetets kraft för att skapa positiv förändring. Tillsammans kan vi skräddarsy en lösning som påverkar samhället lokalt, ger tonåringarna breddade framtidsperspektiv och stärker era medarbetares engagemang och stolthet. Det är något alla vinner på! 

För Scania, som är Södertäljes största arbetsgivare med över 15 000 verksamma i kommunen,
är det en självklarhet att engagera sig lokalt.
“Det är svårt att hitta gränsen var Södertälje slutar och Scania börjar, vi är så nära
sammankopplade. Det känns därför väldigt rätt att vi går in i ett initiativ som berör frågor som
är viktiga för Södertälje. Dessutom tycker vi att War Childs tillvägagångssätt matchar den
styrka, det engagemang och i många fall de personliga erfarenheter som våra medarbetare
har”, säger Kent Conradsson, Scanias personaldirektör.
Susanne Jedenborg, rektor på Morabergs Studiecentrum, där ungdomarna studerar säger “Det
är en fantastisk chans för ungdomarna att få lära känna människor de haft liten möjlighet att
träffa på annars. Det känns också tryggt att projektet bygger på War Childs metoder som bas,
eftersom de är vana att arbeta med barn och tonåringar som bär på erfarenheter av krig och
flykt”
Det är första gången som ett företag tillsammans med War Child erbjuder sina medarbetare
möjligheten att vara till stöd för ungdomar. Together är War Childs första projekt av sitt slag i
Sverige och redan nu ser man intresse från många andra håll:
“Vi är mycket stolta över det här projektet”, säger War Childs Sverigechef Emilia Molin. “Att
få skapa verklig samhällsnytta tillsammans med två så nytänkande partners som Scania och
Södertälje kommun känns fantastiskt. Med gemensamma krafter tar vi vara på ungdomarnas
potential och kraft så att de hittar in i samhället och går en positiv framtid till mötes. Det är
CSR i sin allra bästa och mest engagerande form.”

Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss?

Kontakta Sverigechef Emilia Molin på 0709-210488 eller emilia.molin@warchild.se

TILLBAKA TILL NYHETER

Laddar..