warchild

War Child och IBM ger nyanlända tjejer IT-utbildning

April 26, 2021

Under april har War Child tillsammans med IBM påbörjat initiativet We can do IT!, ett kombinerat utbildnings- och mentorskapsprogram för tjejer i Sverige som har erfarenhet från krig och flykt. Just nu pågår en pilot-omgång av programmet och innehållet tas fram i samråd med de deltagande ungdomarna.

– War Child jobbar alltid efter devisen att faktiskt fråga och undersöka vad ungdomarna har för behov och önskemål innan man kör igång ett projekt. Därför är det viktigt att tjejerna som deltar i We Can Do IT! själva får vara med och utforma innehållet, säger Embla Kullberg som är ansvarig för War Childs programverksamhet i Sverige.

Under programmets gång varvas föreläsningar av experter från IBM med självständiga utbildningspass i ämnen som it-säkerhet och Design Thinking  genom utbildningsplattformen Open P-Tech. Dessutom kommer de anställda på IBM få en möjlighet att agera mentorer till de tjejer som deltar. Evelina Pärnerud är CSR Leader Nordic på IBM och en av de som är ansvariga för initiativet.
– För att skapa och bibehålla en organisation med innovation i framkant behövs personer med olika infallsvinklar, olika utbildningar, olika bakgrunder och olika tankesätt. Mångfalden inom vår bransch har ökat, men om jag ska vara ärlig är det fortfarande en alldeles för homogen bransch. Därför blir We Can Do IT! extra viktigt för oss. Vi behöver fler tjejer från olika delar av världen på IBM.

Målet med We Can Do IT! är dels att skapa kunskap inom IT och göra IT-branschen mer tillgänglig för nyanlända tjejer. Men även att ge deltagarna viktiga förebilder som kan inspirera och stötta.
– Vi är otroligt glada över att få jobba ihop med IBM i detta viktiga program. Att kombinera IBM:s expertis inom IT med vår kunskap om mentorsprogram kommer skapa många möjligheter och ge tjejerna som deltar viktiga verktyg för att bli starka individer med stora framtidsdrömmar, säger Embla Kullberg.

Pilotomgången kommer att pågå under våren och sex tjejer och två mentorer deltar.
– Vår förhoppning och övertygelse är att detta kommer att bli lika givande för föreläsare och mentorer som för de tjejer som deltar, säger Evelina Pärnerud.

TILLBAKA TILL NYHETER

Laddar..