warchild

War Child och H&M Foundation bakom kreativ fredscirkus i Colombia

April 5, 2018

 

 

Colombia har varit i krig i över 50 år. Hur ska människor kunna leva i fred om allt de känner till är våld och väpnade konflikter? För att stärka colombianska barns motståndskraft inleder nu hjälporganisationen War Child och H&M Foundation ett treårigt samarbete. I the Peace Circus utbildas barn till att bli fredsambassadörer.     

Projektet The Peace Circus inleddes 1 mars i år i Putumayo-provinsen i Colombia. Under kommande år ska tio olika byar mot gränsen till Ecuador få besök av den kreativa och engagerande Peace Circus-turnén. Målet; 2400 barn och ungdomar samt 100 lärare och rektorer ska direkt utbildas i fredsbejakande insatser. Många, många fler kommer att engageras som publik och åhörare.

Colombia är ett krigstrött land. Striderna, som pågått mellan olika parter i mer än ett halvt sekel, har lett till att hela samhället och dess institutioner infekterats av konflikterna. 2,5 miljoner barn har drabbats direkt av inbördeskriget. Skolan, kanske den allra viktigaste av samhällets grundpelare, har utsatts särskilt hårt av den våldsbejakande kultur som fått fäste i landet. Av den orsaken har utbildningsministeriet nu som målsättning att implementera grundläggande fredskunskap i landets skolor och War Child har tillsammans med ett par andra aktörer fått i uppdrag att bistå i den processen. Därför är uppdraget med The Peace Circus extra viktigt; att så tidigt som möjligt påverka och utbilda unga så att de kan stå emot de strukturer som riskerar att tvinga in dem i våld och väpnade grupper.

Målsättningen på lokal gräsrotsnivå är att positivt stärka den efterlängtade, men också bräckliga, fredsprocess som ingåtts mellan regeringen och FARC, som innan fredsprocessen var Colombias största rebellgrupp. Barn, ungdomar och vuxna kommer få verktyg för att bygga upp och engagera sig i den fredsbejakande kulturen som de sedan kan föra vidare till vänner, familjemedlemmar och släktingar.

”Genom vårt partnerskap med War Child vill vi vara med och bidra till att barn i ett av Colombias mest våldsamma områden får möjlighet att bryta en negativ spiral. Den kringresande cirkusen förmedlar en ickevåldskultur och arbetar aktivt med att stärka barns självkänsla. Utöver närvaron i byarna skapar projektet en trygg skolmiljö genom att främja likabehandling och förebygga diskriminering och trakasserier i skolorna. Att främja alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män bidrar inte endast till bättre livskvalité för individen utan har även ett större syfte; att främja fredliga och inkluderande samhällen för en hållbar, positiv utveckling”, säger Diana Amini, Global Manager H&M Foundation.”

Vi är otroligt glada och stolta över att H&M Foundation valt att ingå i detta samarbete med oss på War Child”, säger Sverigechef Emilia Molin. ”The Peace Circus är ett innovativt, engagerande projekt som tar tillvara ungas kraft och vilja till förändring. När vi ger barnen rätt förutsättningar kan de skapa sig den framtid de drömmer om. Att göra projektet som en cirkus känns också helt rätt. Det är en universell symbol: När cirkusen kommer till stan vill alla vara med. Det är som en magisk värld: på cirkusen blir det omöjliga möjligt.”

 

H&M Foundation är en icke-vinstdrivande global stiftelse, privat finansierad av familjen Stefan Persson, grundare av och huvudägare i H&M-gruppen. Stiftelsens mål är att driva långsiktig, positiv förändring och förbättra levnadsvillkor genom att investera i människor, samhällen och innovativa idéer. Genom partnerskap med organisationer runt om i världen, har H&M Foundation som mål att driva på de framsteg som krävs för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling 2030. Stiftelsen fokuserar på fyra områden: utbildning, rent vatten, jämlikhet och planet. H&M Foundation kan också bidra med katastrofstöd. Sedan 2013 har familjen Stefan Persson donerat 1,3 miljarder kronor till stiftelsen. Besök hmfoundation.com och följ @hmfoundation på Facebook och Instagram.

War Child stöttar barn i krig i 14 krigshärjade länder. Förra året nådde våra insatser över 380 000 barn. Vi är stora i världen, men nya i Sverige. Vi har 90-konto och samarbetar med bland andra IKEA Foundation, Drottning Silvias Stiftelse CATCH och H&M Foundation. War Child har verkat och arbetat i Colombia sedan 2006. War Child arbetar framförallt i två provinser i landet, Putumayo och Chocó, samt i huvudstaden Bogota, där landskontoret ligger. 2016 stöttade War Child uppemot 6000 colombianska barn och ungdomar med psykosocialt stöd, skydd och undervisning. Det Colombianska skolministeriet använder War Child som en expert när det kommer till fredsundervisning och psykosocialt stöd.

TILLBAKA TILL NYHETER

Laddar..